Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

6 juli

Dag 188

Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt de oprechten. Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de luit, en het tiensnarig instrument. Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal. Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.

Psalm 33:1-4
---o--O--o---

Ik was vanavond een beetje vroeg gekomen en zat daar achteraan op een van de banken, toen ik dat goede ouderwetse zingen hoorde en het koor en de muziek. Oh, ik dacht dat het millennium zowat was aangebroken. Dat klonk echt goed. Als ik ergens van houd is het wel goed zingen. En ik dacht er altijd aan of de Here mij een goede stem zou willen geven om te zingen. Ik kan nauwelijks een vreugdevol geluid maken.

Misschien wilt u een afspraak met mij maken zodra dit leven voorbij is en alles is beëindigd. Waar de rivier des levens onder de troon vandaan komt en naar beneden stroomt, deze kant op, en rondom de berg der verlossing gaat, en waar de bomen aan iedere kant van de berg staan, daar is een koor dat zingt. En alle mooie stemmen zingen daar. Daar zal Sankey zijn en al de anderen die zingen.

En dan aan die andere kant is deze kleine boom; ik zal daar onder die boom zitten te luisteren. Daar wil ik zijn om te horen hoe dat geweldige engelenkoor zich voegt bij dat van de stervelingen. En er is één gezang waar ik bij wil zijn, die geweldige liederen van verlossing die we zongen toen we hier op deze aarde waren.

Engelen zullen met hun rug naar de aarde gekeerd met gebogen hoofden staan, niet wetend waar wij over zingen. Zij hoefden nimmer verlost te worden. Wij zijn degenen die ons zullen verheugen. Wij waren degenen die verloren waren en nu zijn we gevonden. En wij zullen de liederen van verlossing zingen terwijl zij het zelfs niet kunnen begrijpen. Ze zullen eenvoudig met gebogen hoofden staan en luisteren naar ons gezang. Zal dat niet een wonderbare tijd zijn? Oh, ik verlang er naar om dat te zien.

Ik houd van goed zingen, maar er is één ding waar ik niet van houd en dat is een geforceerde stem, geforceerd, iemand die zijn adem zo lang inhoudt dat hij blauw wordt in zijn gezicht. Weet u, zij zingen niet voor de Here, zij proberen alleen te ontdekken hoe lang zij hun adem kunnen inhouden.

Er bestaat niets dat fijner is dan ouderwets pinkstergezang, met de glorie van God in de samenkomst. Dat is echte vreugde voor mijn hart en ik was zo blij mijzelf te kunnen verfrissen in de tegenwoordigheid van dat goede zingen vanavond. De Here zegene u en blijf zo doorgaan.


Aanhaling genomen uit de prediking: