Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

22 juli

Dag 204

En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij, dat het eiland Malta heette. En de barbaren bewezen ons geen gewone vriendelijkheid; want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in, om de regen, die overkwam, en om de koude. En toen Paulus een hoop rijzen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte, en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: Deze mens is gewis een doodslager, die de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur, en leed niets kwaads. En zij verwachtten, dat hij zou opzwellen, of terstond dood neervallen. Maar toen zij lang gewacht hadden, en zagen, dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd, en zeiden, dat hij een god was.

Handelingen 28:1-6
---o--O--o---

Daar bent u er, ongeacht hoe donker het wordt. De walvis mag er zijn aangekomen om het schip te kantelen; de haaien volgden hen bij de honderden, het zou Paulus niet stoppen. Beslist niet. Hij wist wat God had gezegd. Hij geloofde wat God had gezegd. Hij zei: “Daarom, broeders, hebt goede moed, want ik geloof God, dat het precies zo zal zijn als Hij het aan mij liet zien.” Daar is geloof.

Hij ging daar op het eiland aan land en raapte een paar takken op om ze op het vuur te gooien en de hitte kwam tussen de takken en een grote oude slang, die als hij je bijt… je leeft nog maar een paar seconden nadat hij je heeft gepakt. Het moet zoiets als de Afrikaanse mamba zijn geweest. Ik geloof dat je ongeveer nog twee of drie minuten leeft nadat er een je heeft gebeten. Het duurt ongeveer zolang dat je nog leeft, serum of geen serum. En hij beet hem in zijn hand. Paulus keek ernaar en zei: “De Here zei dat ik voor Caesar moet worden gebracht. Wel, jij kunt mij geen kwaad doen.” Schudde hem af in het vuur en liep weg en haalde nog een paar takken en draaide zich om en werd warm, alsof er nooit iets was gebeurd. Ziet u wat ik bedoel?

God had Paulus verteld: “U zult voor Caesar worden gebracht.” En Paulus was nog niet voor Caesar gebracht, dus niets kon Paulus stoppen. Hij wist dat hij verderging. Nu, dat is geloof. U hebt uw richting bepaald. U weet precies waar u staat. Nu, wanneer een individu kan bidden totdat u die plaats bereikt, broeder, dan zijn er in Chicago niet genoeg dokters om u te vertellen dat u ziek zult blijven. Dat is juist.


Aanhaling genomen uit de prediking: