Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

23 juli

Dag 205

En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van de cherub, waarop Hij was, tot de dorpel van het huis; en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die de schrijvers-inktkoker aan zijn lenden had. En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden van de lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden van haar gedaan worden.

Ezechiël 9:3-4
---o--O--o---

Laat mij u hier even iets geven wat weer terugkaatst. Als ik zou zeggen: “Hoevelen hebben de Heilige Geest?”, dan zou u allen uw hand opsteken. En ik zou dan zeggen: “Goed, ik zal eens zien of u Hem hebt.” De Bijbel zegt dat zij die de Heilige Geest hadden, dag en nacht zuchtten en riepen vanwege de gruwelen die in de stad gedaan werden. Nu, hoeveel handen zouden er dan omhoog gaan? Hoevelen van u kunnen `s nachts niet rusten. Zo vol van vreugde, de kracht van God, en zo bedroefd vanwege de mensen die verloren zijn, dat u dag en nacht weent en roept vanwege de gruwelen? Wie zouden dat in de stad zijn? Hoevelen zijn er dat in de gemeente? Dat zegt de Bijbel over wat het bewijs van de Heilige Geest was.

Hij zei tot de engelen die moesten vergelen... (Ezechiël 9, dat is goed) Hij zei: “ Ga de stad door en stel een teken aan degenen die zuchten en roepen vanwege de gruwelen die in de stad worden gedaan. Laat de oordeelsengel de rest vernietigen.” Ongeacht hoeveel in aantal ze waren en hoeveel van de dingen ze hadden gedaan.” En een man met een schrijvers-inktkoker, gekleed in het wit (wat de Heilige Geest voorstelde), kwam naar voren en stelde een teken aan allen die zuchten en riepen vanwege de gruwelen die gedaan werden in de stad. En let op wat hij daar ook zei: “Dood tot verdervens toe, kleine kinderen, oude vrouwen, baby’s, dood ze allemaal!” Kleine kinderen? Ja!

Toen Jozua het land Kanaän binnentrad, zei hij: “Laat niet één van hen leven. Als het een leuk, klein baby’tje is, een Amelekiet of een Amoriet, dood hem. Bedenk, hij zal opgroeien tot een Amelekiet; hij zal het kamp verontreinigen.” En als die kleine dingen terugkomen, zoals het niet eens zijn met het Woord van God, ruim die zaak uit de weg. Het doet er niet toe tot welke denominatie het behoort.

U zegt: “Wel, zij zijn goed...” Het maakt mij niet uit wat voor goede mensen het zijn! Als zij tegen dat Woord zijn, krijg de zaak uit de weg. Het is een opgroeiende kleine Amelekiet. Hij ziet er aardig uit en hij lijkt onschuldig, het ziet eruit of het in orde is, maar heb er niets mee te maken. Blijf erbij vandaan!

“Wel, broeder Branham, ik ga hierheen omdat... Wel, ik... niet...” Bedenk slechts, elke Amelekiet, alles wat het Woord loochent, blijft erbij vandaan; heb er helemaal niets mee te maken! Hoevelen geloven dat dit de Waarheid is? Zeker is het dat. Ziet u? Blijf erbij vandaan!

Wie zuchten en wenen om de gruwelen die in de stad gedaan worden... Waar ziet u dat? Ik kan u tienduizend mensen laten zien die in tongen spreken tegen één, die werkelijk een last draagt vanwege de zonde... die zelfs geen uur kunnen bidden. Maar wist u dat de Bijbel zei, alleen maar die te tekenen, welke zuchtten en weenden vanwege de gruwelen in de stad? Hoevelen hebben dat ooit gelezen? Zeker! Dat was de Heilige Geest die kwam om de mensen te tekenen en tegen de verderfengel zei: “Ga uit en vernietig allen die dat merkteken niet op zich hebben.” En het merkteken van God is de Heilige Geest, dat is het Zegel van God.


Aanhaling genomen uit de prediking: