Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 juli

Dag 209

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet. God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig was, die God zocht. Een ieder van hen is teruggekeerd, tezamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet een.

Psalm 53:2-4
---o--O--o---

Ik sprak hier niet lang geleden voor een club van de Kiwanis en er waren verschillende doktoren aanwezig, en ze stelden mij vragen over mijn leven als zendeling, enzovoort. En er was een fijne dokter, zo op het oog een aardige man, maar hij kon eenvoudig geen geloof hechten aan de maagdelijke geboorte en hij zei dat hij eenvoudig niet kon geloven dat er een God was.

En ik zei: “Onder geen beding zou ik willen dat u een operatiemes in me zet. Ik zou bevreesd zijn u te vertrouwen, dokter, als u niet in God geloofde.” En er stond een andere dokter naast mij die een echte gelovige was.

En hij zei: “Wel, ik denk dat ieder ding dat niet wetenschappelijk is bewezen, niet echt is, meneer Branham.” Hij zei: “Ik geloof in de wetenschap.”

Ik zei: “Dat doe ik ook. Ik geloof dat u de boom van wetenschap kunt beklimmen totdat u aan het eind ervan bent gekomen. Dan stapt u over op de boom van geloof en klimt gewoon verder,” ik zei: “omdat ik geloof in het beklimmen van de boom.”

Hij zei: “Wel, ieder ding dat niet wetenschappelijk bewezen kan worden is geen realiteit.”

“O,” zei ik, “dokter, dat is een gevaarlijke bewering die u daar maakt.”

En hij zei: “Waarom is dat zo?”

Ik zei: “Ik zal het tegenovergestelde nemen. Elk ding dat wetenschappelijk bewezen kan worden, is geen realiteit.”

“Oh,” zei hij, “u spreekt, broeder Branham, alsof u in de war bent.”

“Wel,” zei ik, “als u zegt dat er geen God is, spreekt u als een overtreder. Want ‘De dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is.’” We begonnen dus erg duidelijk tot elkaar te spreken en ik zei: “Welnu, kijk dokter, bent u een gehuwd man?”

Hij zei: “Dat ben ik.”

Ik zei: “Houdt u van uw vrouw?”

Hij zei: “Als ik dat niet deed, was ik niet met haar getrouwd.”

“Hebt u kinderen?”

“Ja.” “Wat is dan het verschil in liefde dat u voor uw vrouw hebt met wat u voor een andere vrouw zou hebben?”

“O,” zei hij, omdat zij mijn vrouw is en de moeder van mijn kinderen.”

Ik zei: “Dat is juist.” Kijk, ik ving hem rechtstreeks in zijn eigen net. Ik zei: “Wat was dat wat u zei? U houdt van haar?”Hij zei: “Ja.”Ik zei: “Hoe weet u dat u van haar houdt?”

Hij zei: “Wel, natuurlijk; ik weet dat ik van haar houd.”

Ik zei: “Goed dan, wat is liefde? Laat het mij wetenschappelijk zien. Laten we naar de drogist gaan en u injecteert er een pond van in mijn aderen. Ik heb het nodig.”

Dan bestaat er volgens hem niet zoiets als liefde, want je kunt niet wetenschappelijk bewijzen, dat wat in je is, liefde is. De gehele Christelijke wapenrusting is geloof; ongezien. Zie? Wat is de Christelijke wapenrusting? Liefde, vreugde, geloof, lijdzaamheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld, Heilige Geest, engelen. Het is allemaal bovennatuurlijk. En al het natuurlijke komt uit de aarde en zal terug keren naar de aarde. Het zijn slechts de bovennatuurlijke dingen die leven; die zijn eeuwig.


Aanhaling genomen uit de prediking: