Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 september

Dag 271

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

Galaten 5:22-24
---o--O--o---

Christenen, o, u moet een persoonlijke relatie met God hebben. Teneinde een zoon van God te zijn, moet u verwantschap met God hebben. Hij moet uw Vader zijn, opdat u een zoon kunt zijn. En alleen Zijn zonen en dochters zijn gered, niet de leden van een kerk, maar zonen en dochters. Er is slechts één ding -- één ding wat dat zal voortbrengen; dat is de nieuwe geboorte. De wedergeboorte is het enige wat verwantschap met God zal voortbrengen. Is dat juist? Zonen en dochters.

Wanneer dit dan plaatsvindt, dan de man... (hier is de vraag die ik tot u wil brengen) -- de man zei: “Wat doen we dan, nadat we wedergeboren zijn?” Zovelen stellen me die vraag. “Wat behoorde ik dan te doen, broeder Branham?” Als u wederom geboren bent, is uw gehele natuur veranderd. U bent dood voor de dingen die u eens dacht.

“Wel”, zegt u, “broeder Branham, toen ik me bij de kerk aansloot, kreeg ik dat.” Wel dan, toen God zei dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, heden en voor eeuwig; Hij geneest nog steeds de zieken; Hij toont nog visioenen... “Maar, broeder Branham, mijn kerk...” Nu, u bent niet wederom geboren. Ziet u? U kunt het niet zijn, want indien dezelfde God, indien Zijn leven in u is, zoals u in het leven van uw vader bent, en het leven van God Zelf in u is en dezelfde Geest die in Christus was in u is, hoe kan de Geest in Jezus Christus leven en dit schrijven en dan in u neerdalen en dat ontkennen? Ziet u? Het kàn het niet. Het zal elk woord bekrachtigen dat het zo is.

Dan, als u zegt: “Wel, ik ben een goed lid van de kerk.” Dat heeft er niets mee te maken. Ik weet dat de heidenen... Ginds in Afrika, onder mijn donkere broeders daarginds, ontdek ik dat de moraal van die mensen hoger is dan van negentig procent van het Amerikaanse volk. Ik heb nooit één geval van geslachtsziekte ontdekt op mijn hele tocht door Zuid-Afrika. Zij hebben zoiets niet. Daar hebt u het! Ziet u? Het zijn gewoon onze eigen vieze, vuile manieren, als blanken. Dat is zo! Bij God weggegaan.

Wanneer dit plaatsvindt; wat zult u dan doen? U zult ontdekken dat de Geest die in u komt door de wedergeboorte, maakt dat u zult geloven en alles doen wat God in Zijn Woord zegt dat u moet doen. En alles wat de Bijbel citeert om te doen, zult u bekrachtigen met een ‘Amen’. En u zult niet ophouden, dag en nacht, tot u het ontvangt.Dat is juist! Dat is juist! En in heel deze tijd zult u zeker boven alles de vrucht van de Geest dragen.

U zegt: “Zal ik in tongen spreken?” U zou dat misschien kunnen doen, en u zou het niet kunnen doen. “Zal ik jubelen?” U zou dat misschien kunnen doen, u zou het niet kunnen doen. Maar er is één ding wat u zeker zult doen. U zult de vrucht van de Geest dragen! En de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geloof, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, goedertierenheid, geduld…


Aanhaling genomen uit de prediking: