Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

30 september

Dag 274

David nu liet het reisgoed van zich, onder de hand van de bewaarder van het reisgoed, en hij liep tot de slagorde; en hij kwam en vroeg zijn broeders naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op; zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gath, uit het heer der Filistijnen, en hij sprak overeenkomstig die woorden; en David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht, en zij vreesden zeer. En de mannen Israëls zeiden: Hebt gij die man wel gezien, die opgekomen is? Want hij is opgekomen, om Israël te honen; en het zal geschieden, dat de koning die man, die hem slaat, met grote rijkdom verrijken zal, en hij zal hem zijn dochter geven, en hij zal het huis van zijn vader vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen, die bij hem stonden, zeggende: Wat zal men die man doen, die deze Filistijn slaat, en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God zou honen?

1 Samuël 17:22-26
---o--O--o---

Iedereen vandaag weet dat hij de Naam van Jezus Christus kan nemen en daarmee iedere vijand, op iedere plaats en op ieder moment kan verslaan. Ik heb toverdokters ontmoet. Ik heb demonen ontmoet van allerlei soort en zag nimmer één keer dat ze niet bogen voor de Naam van Jezus Christus. Ik vertel u, vrienden, zodra de gemeente de Naam en de kracht van de Naam van Jezus Christus verliest, is zij verloren. Toen Mozes naar Egypte ging, als ze het voor elkaar hadden kunnen krijgen die staf uit zijn hand te halen, dan hadden ze hem verslagen. Want het was die staf waar de kracht in lag. Als ze het ooit voor elkaar hadden gekregen om die staf uit zijn hand te halen dan was hij verloren geweest. Onthoud dat het de staf was die op de rots sloeg. Het was de staf die ze omhoog hielden in de lucht. Het was de staf die boven het water werd geheven. Het was Gods oordeelsstaf. En wat de staf in Mozes’ hand was, is de Naam van Jezus Christus voor de wederom geboren gemeente. Amen. Haal hem daar vandaan en ze is verloren. Beslist.

David zei: “U komt mij tegemoet als een Filistijn met een wapenrusting en een speer, maar ik treed u tegemoet in de Naam van de Here God van Israël.” Let op. Hij had vijf stenen. Hij had vijf vingers waarmee hij J-E-Z-U-S, G-E-L-OO-F, in zijn slinger had gebonden; geloof in Jezus. Hier komt hij aan. Iets moet gaan gebeuren. Ik vertel u, dat toen hij die steen losliet, de Geest van God vat kreeg op die steen en Goliath ermee doodde. Hakte zijn hoofd eraf en al de anderen werden bang. En de legers van Israël vatten moed en ze sloegen de Filistijnen tot aan de muren terug. Dat is wat het vanavond betekent: iemand die een ervaring heeft en daardoor durft op te staan om de kracht van de opstanding van Jezus Christus te bewijzen. De overigen zullen moed vatten en hier komen ze aan. Sommigen van u op veldbedden, in rolstoelen, probeer het eens en let op de groep die u volgt. Vat moed.


Aanhaling genomen uit de prediking: