Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

6 december

Dag 341

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

1 Johannes 5:4
---o--O--o---

Als u tot Hem komt, kom dan niet als een meedrijver: “Ik zal erheen gaan en het proberen om te zien of het werkt.” U zult nooit ergens komen. Maar als u komt met die vastbeslotenheid dat u alles achter u gelaten hebt... Als u de wereld en de zonde en het ongeloof en frustraties en twijfels beu bent en tot de levende God komt, met een anker dat veilig vastgemaakt is in de Rots der eeuwen, is de Heilige Geest hier om u in de tegenwoordigheid van de levende God te trekken, die u een geloof zal geven dat alles wat er in de wereld is zal overwinnen, ziekte, kwaal en zelfs de dood zelf.

U zegt: “U zei ‘de dood’, broeder Branham.” En dat bedoelde ik ook. De dood.

Was het niet Lazarus die dood in de grond lag, bij wie het verderf al was ingetreden, toen Jezus tot Martha zei: “Waar hebt gij hem gelegd? En als u niet zult twijfelen, zult u de heerlijkheid van God zien”?

“Heb Ik u niet gezegd niet te twijfelen”, zei Hij tegen Jaïrus die avond of die dag. “Als gij slechts kunt geloven, kunt u de heerlijkheid van God zien.” Dan overwint geloof de dood. Geloof is de overwinning over de dood. Geloof is de overwinning over de zonde. Geloof is de overwinning over ziekte. Geloof is de overwinning over bezorgdheid. Geloof is de overwinning over frustraties. Geloof is de overwinning over de wereld.

U zegt: “Toen Johannes dat schreef had hij niet mijn problemen. Hij had niet te maken met de familie waarmee ik te maken heb. Hij hoefde niet door de dingen te gaan waar ik door ga.” Dat is juist. Hij mag dan niet te maken hebben met dezelfde familie. Hij hoefde dan misschien niet hetzelfde te overwinnen, maar hij sloot ze nooit uit, want hij zei dit: “Het geloof is de overwinning dat de wereld overwint”, de hele zaak.

Hoe is het? Heb er geloof in. Rijd er boven uit. Als wij het geschreven Woord van God voor ons hebben liggen en de Heilige Geest volvoert hier en toont hier de opstanding van de Here Jezus, met de Goddelijke beloften hier geschreven, dat u, wat u ook biddende begeert, gelooft dat u het ontvangt en u zult het hebben, wat hebt u dan te doen? Heb geloof. Niet slechts zwevend geloof, niet slechts schijngeloof, maar echt geloof.

Nu, geloof is een veroveraar. Geloof is een overwinnaar. Het is niet alleen maar een vredestichter. Het overwint. “Geloof is de overwinning die de wereld overwint.” Wat doet het? Wat is geloof? Wat is “overwinnen”? Overwinnen en overwinning is hetzelfde. Overwinnen betekent “neerslaan, overheersen, de handboeien omdoen; in de gevangenis werpen”. Het betekent dat de zonde die eenmaal over u heerste, dat u haar nu beheerst. Het betekent dat u haar overwonnen hebt. U bent... U bent haar de baas. U bent groter dan zij.


Aanhaling genomen uit de prediking: