Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

5 december

Dag 340

Verder zeide hij: Daarom hoort het woord des HEEREN: Ik zag de HEERE, zittende op Zijn troon, en al het hemelse heer staande naast Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerhand. En de HEERE zeide: Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en valle te Ramoth in Gilead? De een nu zeide aldus, en de andere zeide alzo. Toen ging een geest uit, en stond voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: Ik zal hem overreden. En de HEERE zeide tot hem: Waarmee? En hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En Hij zeide: Gij zult overreden, en zult het ook vermogen; ga uit en doe alzo.

1 Koningen 22:19-22
---o--O--o---

Er waren vierhonderd bijbelschoolstudenten die beweerden het Woord te kennen maar die het niet respecteerden. Ze dachten dat ze daar wel aan voorbij konden gaan omdat ze zich zo belangrijk voelden. Ze probeerden er aan voorbij te gaan, omdat de koning dan misschien iemand een schouderklopje zou geven.

Maar deze kleine heilige roller, zoals ik hem even geleden noemde, hij maakte zich niet druk over eventuele schouderklopjes, hij bleef bij Gods Woord. En hij kon niets anders profeteren of iets anders prediken dan wat het Woord had gezegd. God zal dat Woord iedere keer bevestigen. Het kon hem niet schelen wat de seminaries onderwezen; het kon hem niet schelen wat iemand van hen ook was; hij wist dat het Woord van God een vloek over Achab had uitgesproken en niets kon daarvoor in de plaats worden gezet.

Omdat hij dus met het Woord was en in overeenstemming met het Woord, daarom stemde de Heilige Geest overeen met hem, want hij stemde samen met de Heilige Geest en zag een visioen. Wat was het? Ik voel me nu echt goed, echt religieus. Ga bij het Woord staan. Blijf bij het Woord. En als er ooit een echt visioen komt, dan zal het komen door het Woord. Amen. Ik heb daar niet eerder aan gedacht. Dit is nieuw. Dank de Here. Blijf bij het Woord, broeder.

Micha bleef bij het Woord, omdat het Woord vervloekingen op die zaak had geplaatst. En hoe zou Micha iets anders kunnen zeggen, dan bij het Woord blijven? Dus toen hij bij het Woord bleef, toonde God hem de voortzetting van het Woord. Halleluja. Daar bent u er; ik hoop dat dit er bij u inzinkt zoals het dat bij mij doet. Daar hebt u het. God zal de voortzetting van het Woord laten zien. Zei: “Zeker, ga maar doen wat u wilt. In orde, ga maar doen wat de predikers u vertelden om te doen, maar ik zag Israël verstrooid als schapen die geen herder hebben. Ik zag God in de hemel; ik zag de troon en de heerscharen des hemels stonden ter rechter- en linkerkant. Sprak: ‘Wie kunnen we naar beneden laten gaan om Achab te verleiden? Wie kunnen we krijgen om hem te bewegen de profetie van die oude Elia te vervullen?’”

Kijk, Micha stond precies bij dat Woord. Dat Woord moest worden vervuld. En er trad een leugengeest naar voren, die uit de hel vandaan kwam, ging daar naartoe en zei: “Ik kan iets voor U doen.” Zei: “Weet U, ik kan heel gemakkelijk die Bijbelschool ingaan, want ze hebben niet zoveel gebedssamenkomsten meer, geen worsteling. Er is daar niets meer aanwezig, geen bloed, dus ik kan daar naar binnen gaan zo dikwijls als ik wil. Ik kan die zaak onder controle krijgen, die hele denominatie. Ik kan die hele zaak overnemen; ze geloven zelfs niet in het bloed. Dus ik kan de hele zaak overnemen.”

God zei: “Dat is waar, dat kunt u.”


Aanhaling genomen uit de prediking: