Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 december

Dag 354

Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, zoals Hij Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Openbaring 10:7
---o--O--o---

Het boek van de Openbaring is het laatste boek van de Bijbel. Het is verzegeld voor ongelovigen. De Bijbel zegt daar in het 22e hoofdstuk: “Wie er één woord vanaf zal nemen, of er één woord aan toe zal voegen, van hem zal Ik zijn deel uit het Boek des Levens nemen.” Wij beseffen dat het dan geheel werd gegeven voor gelovigen. En het opent het boek der Openbaring en openbaart Wie de Schrijver van dit gehele Boek is (Hij moet worden gezien als Alfa en Omega, van Genesis tot Openbaring, Jezus Christus voortdurend steeds dezelfde) en Hij openbaart het volledige geheimenis van Zichzelf en Zijn plannen voor Zijn gemeentetijdperken die zouden komen en daarin verzegeld werd door Zeven Zegels.

Nu, het Boek werd geschreven, maar bedenk dat het werd verzegeld met Zeven Zegels. En deze Zeven Zegels zouden niet worden geopend (Openbaringen 10) tot het bazuinen van de laatste aardse engel op aarde. (Openbaringen 10:7) Ziet u? “En in de dagen van het bazuinen van de Boodschap van de laatste engel (de zevende engel), in dat tijdperk, zou het geheimenis Gods zijn voleindigd. En dat is het tijdperk waarin wij leven.

Wij weten allemaal dat we leven in het Laodicea tijdperk. Er zal niet nog een tijdperk komen; het kan niet. Dus wij leven in het Laodicea tijdperk en deze Zeven Zegels die dat boek tot een geheimenis voor de mensen hebben gehouden, behoorden in die dag geopend te zijn. Dat beloofde Hij. Nu, er zal niets buiten het Woord zijn, omdat u niet aan het Woord kunt toevoegen of van het Woord kunt afnemen. Het moet altijd het Woord blijven. Maar de openbaring zal de Waarheid ervan openbaren van wat het is, om het te laten passen bij de rest van de Schrift. En dan betuigt God dat dit de Waarheid is.

Ziet u, God heeft geen uitlegger nodig. Hij is Zijn eigen uitlegger. Hij geeft Zijn eigen uitleg door de dingen te laten geschieden, waarvan Hij gezegd had dat ze zouden geschieden. Zoals Hij in den beginne zei: “Er zij licht” en er was licht. Dat heeft geen enkele uitleg nodig. Het werd bewezen.

Nu, Hij beloofde in de Schrift bepaalde dingen voor deze laatste dag. Wel, daar was het. Zo was het toen Jezus de Zoon van God was. Hij beloofde Hem te zenden. Toen Hij hier in Zijn dagen op aarde was en de mensen Hem niet konden geloven, zei Hij: “Doorzoek de Schriften, want in hen denkt gij eeuwig leven te hebben en zij zijn het die van Mij getuigen. Als Ik niet de werken doe van mijn Vader, geloof Mij dan niet. Maar indien gij Mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die Ik doe, omdat zij getuigen Wie Ik ben.”

Ik las de boeken over de geschiedenis van Pinksteren. Men zei: “Dat kan niet lang duren, het zal uitdoven.” Het brandt nog steeds! Waarom? Omdat u het nooit zult kunnen uitblussen. God zei dat het er zou zijn. Het is dat deel van het Woord. Wanneer dan de Bruid eruit geroepen zal worden, hoe zult u dat eruit kunnen laten? Het is de openbaring van de manifestatie van het Woord wat waar wordt gemaakt. En wij leven in die dag. God zij geprezen! De openbaring van het geheimenis van Hemzelf.


Aanhaling genomen uit de prediking: