Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

20 december

Dag 355

Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch bezinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, waar gij heengaat.

Prediker 9:10
---o--O--o---

Zo voel ik dat, broeders, zoals hier, ik zou liever in deze samenkomst hier met vijf mensen in een gehoorzaal voor zes duizend zijn en in de wil van God, dan iedere avond een zaal vol met vijf duizend en uit de wil van God. Het belangrijkste is om de wil van God te doen, of het nu klein is of dat het groot is, wat het ook is.

Ik hield pas een opwekking in een kerk waar twintig mensen zaten; een opwekking. Ik heb helemaal geen televisie, ik heb helemaal geen programma’s die moeten worden gesponsord of zoiets. De mensen betalen slechts de kosten en dat is alles wat nodig is. Dus ik wil helemaal niets van deze dingen. Als ik dat doe, heb ik verplichtingen.

Denkt u dat onze geliefde broeder Oral Roberts, die een boezemvriend van mij is en een echte man van God, denkt u dat Oral Roberts naar een plaats zou komen en een samenkomst houden voor twee of drie dagen in een kerk waar twintig mensen zaten, terwijl er ongeveer zeven of acht duizend dollar per dag nodig is om zijn zaken te bekostigen? Dat zou hij beslist niet kunnen. Hij zou het wel willen, maar hij kan het niet. Hij heeft zo’n enorme verplichting. Nu, ik heb niet de hersens om te doen wat hij doet, en God weet dat, daarom laat Hij Oral het doen. Hij houdt mij eenvoudig op die manier, ziet u, zodat we ons bewust zijn dat we beperkt zijn in wat we kunnen doen. Dus daarom hoef ik geen geld te hebben. Zo zit dat. Ik kan gaan waarheen Hij mij ook zendt.

Als Hij wil dat ik naar Afrika ga en tot honderdduizend mensen predik, dan zal Hij voor het geld zorgen. Hij bezit alles ervan hoe dan ook, dus ik hoef er niet om te vragen, daarom geeft Hij het eenvoudig aan mij. Als Hij wil dat ik ginds in Timboektoe naar die oude heilige Gravel Switch ga, of ergens anders, weet u, en tot tien mensen predik, amen. Ik zal er eenvoudig naartoe gaan en blijven totdat Hij me vertelt dat het voorbij is. Dus dat is de manier; ik probeer op die manier te leven. En ik heb niets, geen programma’s ter ondersteuning, of iets. Ziet u, nu, dat is mijn deel. Nu, God gaf aan broeder Oral Roberts iets anders om te doen. En broeder A.A. Allen en veel van deze andere broeders hebben grote radioprogramma’s en dingen, zij hebben geld nodig. Ik help ze ook met ondersteuning. Zie? Ik doe alles wat ik kan, omdat ik me bewust ben dat hij mijn broeder is. Ik kan zijn plaats niet innemen en eigenlijk ben ik blij dat ik dat niet hoef. Omdat ik niet de verstandelijke vermogens heb om deze dingen uit te werken, dus daarom blijf ik gewoon zoals ik ben. Zoals congreslid Upshaw altijd zei: “Je kunt niet zijn wat je niet hebt.” Dus dat is waar. En hoe sneller we dat beseffen, des te beter zijn we af.

Weest u slechts wat u bent. God wil dat u bent zoals Hij u heeft gemaakt. En houd dat in uw gedachten. Als het een deurmat is, wees een deurmat. Ik wil de beste deurmat zijn die Hij ooit heeft gehad, als ik de deurmat moet zijn. Of wat het ook mag zijn in het huis van God, laat mij in mijn bediening naar het beste wat ik kan Hem dienen.


Aanhaling genomen uit de prediking: