Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

4 januari

Dag 4

En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van de HEERE verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Abel; en Abel werd een schaapherder, en Kaïn werd een landbouwer.

Genesis 4:1-2
---o--O--o---

God organiseerde nooit een denominatie. Hij is er altijd tegen geweest, het Woord is er tegen. Maar zij blijven zich er aan vasthouden. Ziet u wat zij voortbrengen? Dat toont precies wie hun papa en mama zijn. Net zo onwettig als Kaïn. Dat was het soort kind dat hij Eva deed voortbrengen. Ze verlieten het Woord en ziet u wat ze toen baarde? Dat is precies wat de kerk heeft voortgebracht -- het is dezelfde zaak. Ik kan het u bewijzen door het Woord. Daardoor kwam de bestudeerdheid en de beschaving -- door Kaïn. Dat is precies juist. Want zij beweren zonen van God te zijn, maar zij zijn bevrucht door een denominatie, het zijn denominatieschool-geleerden, enzovoort. Dat is precies juist. Listig en knap, zo was ook de slang, hun vader! Dat is juist. Precies zulke listige en wetenschappelijke predikers als Kaïn. Het is precies hetzelfde. U zegt: “Broeder Branham, is dat waar?” Sla Genesis 4:16 op en ontdek het. Ga even een ogenblikje terug naar Genesis 4:16 en u zult ontdekken hoe dat gebeurde.

En Kaïn ging uit van het aangezicht des HEEREN; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.

En Kaïn bekende zijn vrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch.

Zo doorgaand tot Tubal, en van daaruit verder; er kwamen ontwerpers van instrumenten, van muziek enzovoorts. Beschaving kwam door Kaïn! Dat is juist -- zij bouwden steden, maakten instrumenten; de wetenschapsmens kwam door Kaïn, het slangenzaad.

Nu let op het 25e vers: “En Adam bekende weer zijn vrouw.” Nu, hij had eenmaal gemeenschap met haar en zij kreeg twee kinderen. Onderzoek de Schrift. Zij kreeg Kaïn en Abel. Eén handeling en twee kinderen.

Zij vertelden me niet lang geleden, dat dit niet kon gebeuren. We hebben pas nog een geval gehad in Tucson, voor de rechtbank. Een vrouw baarde een gekleurd kind en een blank kind tegelijkertijd. Men zei, dat ze het niet kon doen. Ze kan echter ook twee vruchtbare eitjes hebben. Het is nu pas voor de rechtbank geweest. Ik weet dat honden het doen. Dieren doen het. En zij had het daar gedaan. De blanke zei: “Ik zal mijn eigen kind onderhouden, maar hem niet.” En de vrouw legde de bekentenis af dat ze ‘s morgens met haar man had geleefd en ‘s middags met de kleurling. De dokter zei: “Wanneer het binnen het tijdsbestek van vierentwintig uur is, zal het kunnen voorkomen als daar nog een vruchtbaar eitje is.” Dat had ze gedaan en dat is precies wat hier gebeurde. Kaïn, Satan, de slang, die morgen en Adam die middag toen... ze kreeg twee kinderen.


Aanhaling genomen uit de prediking: