Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

5 januari

Dag 5

En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalah gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren. Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.

Genesis 5:21-24
---o--O--o---

Ik sprak gisteren met een dierbare broeder, die nu hier met mij aanwezig is. Hij zei: “Een ding, broeder Branham van wat u gezegd hebt, heeft mij altijd geschokt.”

Ik zei: “Wat is dat, broeder?”

En hij zei: “Dat is wat u zei (en het is waar): `de minderheid’ - hoe een kleine groep gered zal worden in de dagen die komen - “ En wij spraken erover hoe Jezus zei: “Eng is de poort en smal is de Weg en slechts weinigen zullen er zijn die hem vinden.” Let nu op dat de Bijbel zei: “Zoals het was in de dagen van Noach waarin acht zielen door water gered werden, zo zal het zijn bij de komst...” Ik zei: “Broeder, u hebt alleen maar ...

Hij zei: “Vergeet niet dat daar enkel acht zielen zijn.”

Ik zei: “U hebt nog maar de helft van het beeld!”

Tot nog toe was Noach het type van het overblijfsel dat er overheen gedragen werd - niet de weggenomen groep. Henoch, één man, ging de opname in voordat de vloed kwam om te tonen dat de gemeente niet in de verdrukking, of iets dergelijks, gaat!” Henoch werd opgenomen - één man! O, de gemeente kan wel een aantal zijn, maar de bruid zal een zeer kleine groep zijn - dat de bruid zal vormen. Welnu, de gemeente mag misschien een groot aantal zijn, maar de bruid, ziet u... Vergelijk acht met één. Acht keer minder zal de bruid ten opzichte van de gemeente zijn. “En indien de rechtvaardigen nauwelijks gered worden, waar zal de zondaar en de goddeloze verschijnen?” - Zij, die beter weten te doen en doorgaan en het toch doen; zij die de voorschriften van de organisatie in plaats van het Woord volgen: waar zullen zij verschijnen? - toch Christenen genoemd, die de Naam van Christus gebruiken.

Noach nu was een perfect type van degenen die er overheen gedragen werden. Vergeet niet toen Noach eruit kwam dat Cham bij hem was. Zonde was er nog steeds in. Zonde ging regelrecht mee door de ark - ongeloof - twijfel ging mee in de ark, werd boven het oordeel gedragen, maar Henoch ging hoger dan de ark! Hij kwam uit in de Tegenwoordigheid van God, maar Noach ging er doorheen en kwam eruit en daar was noch steeds zonde - type van het Millennium - van de toestand van de wereld.


Aanhaling genomen uit de prediking: