Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

24 maart

Dag 84

Omdat Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem. Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en de helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed de ijver aan als een mantel. Geheel naar de werken, geheel daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn vijanden; de eilanden zal Hij het loon vergelden. Dan zullen zij de Naam des HEEREN vrezen van de ondergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hem oprichten.

Jesaja 59:16-19
---o--O--o---

Ongeloof houdt God niet tegen. Het belemmert Hem niet. Het maakt me niet uit hoe ongelovig de wereld is, het zal toch gebeuren. Ongeloof doet niets dan de ongelovige veroordelen. Het ongeloof zal de ongelovige de hel insturen en hem beroven van iedere zegening die God hem beloofde, maar het belemmert God niet gewoon door te gaan met de gelovige. Ziet u, ongeloof houdt God niet tegen. Het houdt slechts de ongelovige tegen.

U zegt: “De zon zal morgen niet schijnen. Ik zal hem tegenhouden.” Probeert u het. In orde, u kunt dat niet. God heeft het ingesteld en gezegd dat hij zou schijnen en hij zal schijnen. Dat is alles. Hij zei dat hij het zou doen. Er zouden wat wolken voor kunnen zijn, maar desondanks schijnt hij als altijd. U kunt God daarmee niet tegenhouden.

Hoe maakt Hij Zijn Woord bekend aan de mensen? Ten eerste (nu, let op de wijsheid van God), wetende dat er ongelovigen zouden zijn, hoe de meerderheid ongelovig zou zijn, bestemde Hij door voorkennis een zaad voor, voor elk tijdperk, dat het geloven zou. Nu, als u daar op let... want elk tijdperk gaat regelrecht door met Zijn Woord, alles precies op tijd. Niets belemmert God. Hij gaat regelrecht door en elke tik beweegt gewoon precies goed. We denken soms dat het niet goed zal gaan. Wees niet bezorgd, Zijn klok is helemaal precies ingesteld tot op een ondeelbaar moment, en alles werkt precies goed.

Als ik soms zo om me heen kijk en deze ‘Ricky’s’ en ‘Ricketta’s’ zie, die we tegenwoordig hebben, en op de straten en hoe alles toegaat, denk ik: “O God.”

“Wacht eens even,” zegt Hij, “Mijn uurwerk loopt precies helemaal juist. Ik moet u op dezelfde basis stellen als de eerste mensen in hun dagen. Ik stel u op dezelfde basis als Luther, op dezelfde basis als Wesley.” Want, ziet u, zonde werd toen nog niet zo gekend als nu. Nu hebben we meer kennis gekregen, dan we toen hadden, en als de vijand binnenkomt als een vloed, richt de Geest Gods er een standaard tegen op. Ziet u? En tegenwoordig hebben we meer kennis, meer begrip, dus stromen de rivieren van ongeloof krachtig naar binnen; maar God richt er een standaard tegen op. Maar onthoud, de reden dat Hij deze dingen voorbestemd heeft om te gebeuren: Hij voorzegde door Zijn profeten dat ze zouden gebeuren. En wanneer de rechtvaardigen deze dingen bevestigd zien, weten ze dat het waar is. Ongeacht wat iemand anders zegt, ze weten dat het waar is.


Aanhaling genomen uit de prediking: