Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

25 maart

Dag 85

Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Jesaja 60:1-2
---o--O--o---

Het lijkt erop of dikke duisternis zich op de mensen heeft gevestigd, zodat zij denken dat het enige om te doen is naar de kerk te gaan en een tamelijk goed persoon te zijn, je naam op het boek te plaatsen en een bepaald mysterieus ding: “God zal de sleutel omdraaien wanneer je sterft en zal die geest in je veranderen naar Hem toe.” U vergist zich. Als u sterft, zal die geest die op u is, er voor altijd op die manier zijn. En onthoud, de Farizeeën, Sadduceeën, enzovoort, waren zeer religieuze mensen.

God is een jaloers God. Hij is jaloers en Hij wil dat Zijn vrouw zuiver is. Hij wil haar als maagd, kuis, niets van de wereld in haar, niets daarvan; geheel Zijn Woord, een deel van Hem. Wij moeten een deel van het Woord zijn, niet een deel van een geloofsleer: een deel van het Woord; niet een deel van een kerk, een deel van de bruid. De kerk is veroordeeld; dat weten wij. Zij gaat naar de buitenste duisternis, maar de bruid gaat omhoog.

Nu, als de mensen slechts even konden ontwaken en beseffen hoe groot deze zaak is. Het wordt veroorzaakt door trots. Het zijn mensen die willen leven zoals de rest van de wereld. Dat kunt u niet doen. U bent niet van deze wereld. Denk u dat een vrouw die in haar kist ligt wil weten of haar haar gewatergolfd is, of hoe u het noemen wilt? Denkt u dat ze er aandacht aan zou besteden hoe ze gekleed was als ze in een kist lag, of een man? Dat zouden ze niet.

Daarom is er vandaag zoveel rommel, omdat we onze buren willen nadoen, of een Hollywoodster, of een bepaalde mode, of iets dergelijks. Het komt omdat we nog niet zijn gestorven voor Christus en Zijn Woord. Dat is er met de kerken aan de hand. We bevinden ons in duisternis, tasten in duisternis rond. Er werd gezegd: “Er zou diepe duisternis op de mensen zijn.”

Een diepe duisternis is nu op de mensen; wat betekent dit allemaal? Het betekent dit. Wat veroorzaakt dat de maan kleiner wordt, is omdat de aarde in de schaduw van de zon komt, die zich op de aarde reflecteert. De wereld komt in de schaduw. Dat is er met de kerk aan de hand. Dat is er met de Presbyterianen, Methodisten, Pinkstermensen aan de hand. Dat is met ons allen aan de hand. De wereld sluit het licht buiten dat wij worden verondersteld te reflecteren. Draait in het rond en raakt erin en als ze elkaar passeren werpt het duisternis op elkaar.

En de wereld is de kerk binnen gekomen in de naam van denominatie, de naam van een geloofsleer, en we zijn religieus en dergelijke, maar toch ontkent men de opstandingskracht van Christus, die Zijn Woord dat voor deze dag is geprofeteerd bevestigt. Er kan slechts licht zijn door het Woord van God. Dat weten wij. God sprak in den beginne: “Laat er licht zijn!” en er was licht; de betuiging van Zijn Woord dat Hij gesproken had.


Aanhaling genomen uit de prediking: