Hoofdmenu  
Home English (United States)

Tommy Osborn kwam in 1958 naar Nederland, waarbij op sommige avonden meer dan 100.000 mensen samenkwamen, tijdens zijn samenkomsten op het Malieveld in Den Haag.

Drukwerk in 1980
Het maken van de Nederlandse uitgaven van William M. Branham in 1980

Tezamen met vele anderen kwam Harry van der Stel, de voorganger van de gemeente van Vrije Zendingshulp, in deze periode als jongen van twaalf jaar met het Evangelie in aanraking, toen hij aanwezig was in een tentsamenkomst. Echter pas veertien jaar later, in 1969, kon de Here zijn hart werkelijk bereiken en ditmaal ontving hij de Heilige Geest, na overtuigd te zijn door de prediking “Zoals de arend haar broedsel opwekt” van een prediker in een Pinkstergemeente in Rotterdam. Naar pas later bleek, was deze prediker bij William Branham in huis geweest en had hij verteld hoe hij het gevoel had daar in de hemel te zijn!

Nadat Harry van der Stel tot geloof was gekomen, heeft hij hiervan in de Leeuwensteinstraat (waar hij toen woonde) van deur tot deur getuigd. Zowel op zijn werk in de haven als bij hem thuis in de buurt betuigde de Here hoe Hij hem geroepen had tot Zijn werk. Eens was hij op zijn werk aan het eten in de messroom van een Israëlische boot, waarvan de kandelaar verwijderd moest worden vanwege de terroristische dreiging. Er zaten in de messroom op enige afstand van hem twee personen, die hij niet kende. De Here sprak hierbij tot hem de volgende woorden: “Zie je deze twee personen; de linker gelooft in Mij en de andere heeft een goed oor voor Mij”. Harry verliet daarna de messroom en heeft gewacht tot deze twee personen ook naar buiten kwamen. Daarop sprak hij de persoon aan die in de Here geloofde en vertelde hem wat de Here gesproken had; ook vertelde hij de andere persoon dat deze een goed oor had voor de Here. Zij waren zeer verbaasd om dit te horen, aangezien het precies klopte. Harry heeft vervolgens gedurende een half uur tegen hen getuigd over de Here.

Een andere keer bad hij op zijn verjaardag of de Here hem die dag een persoon wilde geven om tot Hem te brengen. De gehele dag gebeurde er niets totdat het kwart voor twaalf ’s avonds was en de Here tot hem sprak om naar buiten te gaan. Hij liep vanuit de Leeuwensteinstraat een andere straat in en de Here zei hem om bij het huis van een familielid naar binnen te gaan. Daar was een onbekende persoon op bezoek en hij vertelde deze man dat de Here hem voor hem gestuurd had. Voor het twaalf uur was gaf deze persoon zijn hart aan de Here. Daarna vertelde deze persoon dat zijn vrouw al geruime tijd opgenomen was in een inrichting. Hierop zei Harry dat hij als een zoon van God deze vrouw aan deze man teruggaf. Binnen een week werd de vrouw ontslagen uit de inrichting en kwam weer thuis.

Er zijn vele van deze getuigenissen bekend, waarbij de Here door Harry sprak wat er in de toekomst zou gebeuren en het gebeurde ook. Eens werd zijn vrouw Annie door een vrouw uit de straat aangesproken. Zij vertelde dat zij Harry en Annie een jaar lang in de gaten had gehouden en zei vervolgens: “Wat jullie hebben is echt”.

Begin jaren zeventig ontving Harry van der Stel een Nederlandse vertaling van het boek “De Zeven Gemeente-tijdperken” van William Branham. Overtuigd zijnde van de waarheden in dit boek, zocht hij naar meer informatie over deze Boodschap en schreef een brief, in het Nederlands, naar Amerika. Hierop ontving hij zes banden uit Amerika van Fred Sothmann, met predikingen van William Branham. Toen pas werd duidelijk dat de predikingen in het Engels waren! Hij had geen Engels geleerd en kon het daarom niet verstaan, maar diep geraakt door de zegen die meekwam met de stem op de band, heeft hij de Here gevraagd het taalprobleem op te lossen. Hoewel hij ongeleerd was, werd zijn begrip om het Engels te verstaan van de ene op de andere dag door de Here geopend, en kon hij de banden verstaan en vertalen. In Nederland bestond in die tijd geen gemeente die de Boodschap van William Branham ondersteunde en de Here sprak in 1972 tot Harry van der Stel: “Open je huis en draai de banden”. Vanuit deze huissamenkomst is de gemeente van Vrije Zendingshulp ontstaan. Nadat Harry van der Stel de Pinkstergemeente had verlaten, die hij gedurende een paar jaar had bezocht na zijn bekering, vertelde een broeder van die gemeente hem dat toen Harry in 1969 in deze Pinkstergemeente kwam, deze een opwekking had ontvangen.

Rond 1977 sprak de Here tot Harry: “Ga in het Woord”. Harry was erg verbaasd, aangezien hij sinds 1971 naar de banden luisterde en voortdurend de boeken las. Maar enige tijd later, toen de Boodschap zich ontvouwde en de verborgen waarheden naar voren kwamen, begreep hij wat de Here had bedoeld.