Hoofdmenu  
Home English (United States)
Drukwerk controleren
Het controleren van het drukwerk in 1980

Buiten het “Zeven Gemeente-tijdperken” boek waren weinig Nederlandse vertalingen van de predikingen van William Branham beschikbaar toen Harry zijn huis openstelde om de bandjes te draaien. De Here sprak tot Harry van der Stel om de predikingen van William Marrion Branham te gaan vertalen en drukken in het Nederlands, hoewel hij hier geen enkele ervaring mee had. In 1972 werd het werk gestart met de predikingen over het boek Openbaring, op een eenvoudige stencilmachine in het huis van Harry van der Stel, waarbij blaadje voor blaadje handmatig moest worden ingevoerd.

Kort na de start van het vertaalwerk heeft Harry van der Stel gesproken met Roy Borders, de toenmalige voorzitter van Spoken Word Publications, gevestigd te Jeffersonville in Amerika. Hij was zeer ingenomen met het initiatief om de predikingen van William Marrion Branham uit te geven in het Nederlands en er is afgesproken van elke vertaling tien exemplaren op te sturen naar Roy Borders in Jeffersonville. Vele van deze Nederlandse vertalingen hebben op een bepaald moment hun weg gevonden via Spoken Word Publications naar Nederlands sprekende gelovigen in Suriname.

Drukkerij 1990
De drukkerij omstreeks 1990

In 1979 was onze gemeente in Rotterdam reeds gedurende een aantal jaren bezig met het vertalen en het drukken van de Boodschap. Maar tijdens zijn bezoek dat jaar, gaf Sidney Jackson ons een lijst van belangrijke boodschappen van William Branham, die het eerst vertaald zouden moeten worden. Verder zei Sidney dat de profeet hem had verteld dat in deze banden de geheimenissen lagen die aan de Bruid gegeven zijn. Met Gods genade hebben we deze vervolgens allemaal vertaald en rondgestuurd in Nederland, België en andere Nederlands sprekende landen.

Ook de voorganger Samuël Suter uit Zwitserland ontmoette Sidney Jackson in de samenkomst in Rotterdam gedurende de jaren 1979 - 1981. Sidney vroeg hem of de betreffende banden er in zijn taal waren. Op advies van Sidney Jackson is Samuël Suter deze predikingen in het Duits gaan vertalen voor de Duitstalige gelovigen. Van vele van deze Duitse predikingen zijn in de afgelopen jaren, door onze voorganger Harry en de broeders hier in Rotterdam, herdrukken gemaakt.

Rond 1982, na het schrijven van zijn memoires, koos de prediker Karel Hoekendijk een kleine Christelijke drukkerij uit, ergens in het oostelijke deel van Nederland, om zijn boek “Voor ik het vergeet” te laten drukken. Gedurende diezelfde tijd, was onze gemeente in Rotterdam bezig predikingen van William Branham te vertalen en te drukken in het Nederlands. Onze voorganger had daarbij het verlangen om enige foto’s in deze boeken op te nemen, en om dit te doen met onze drukmachine, moesten de foto’s gerasterd worden. Aangezien we niet de apparatuur hadden om dit te doen, hadden we een afspraak gemaakt met dezelfde Christelijke drukkerij, ongeveer honderd kilometer van Rotterdam. Toen we er kwamen, werden we geïnformeerd over het boek “Voor ik het vergeet”, dat nét daar werd gedrukt. Een persoon daar vroeg ons speciaal naar William Branham, aangezien ze onder de indruk was van wat ze over hem aan het lezen was in het boek.

Riso drukmachine
Het drukken van boekjes in 2010

Karel Hoekendijk noemde in zijn boek, hoe de Here tot William Branham sprak over de opwekking die zou uitgaan vanuit Nederland. Op het moment dat zijn boek “Voor ik het vergeet” gedrukt werd, waren wij door Zijn genade een deel van dat opwekkingsvuur, dat tevens brandde op andere plaatsen rond de wereld. We waren er volledig in betrokken met het werk dat gedaan werd vanuit onze gemeente, door het verspreiden van de Boodschap via de bediening en door de vertalingen die werden uitgegeven, voor Holland en voor andere landen.

Xante lazerprinter
Het drukken van kaften in 2010

Inmiddels zijn ruim vierhonderd predikingen van William Branham vertaald en gratis uitgegeven in de Nederlandse taal. Vele van deze predikingen zijn ingevoerd in de computer en kunnen vanaf onze website gelezen worden. Naast de vertalingen van de predikingen van William Branham zijn tevens andere Nederlandse vertalingen gemaakt, zoals de twee Familie Altaren van Timothy Dodd, het boek “De profeet van de twintigste eeuw” van Lee Vayle en de uitgaven van Morris Ungren. Ook zijn meerdere traktaten uitgegeven in het Nederlands en is er een film gemaakt van William Branham in zeven talen, met zijn levensgeschiedenis. Wij hebben verder vele printers en drukmachines weggegeven aan het buitenland, om het vertalen van de Boodschap daar te stimuleren. Tevens zijn in Rotterdam uitgaven in andere talen gemaakt voor binnen en buiten Europa.

Voorganger en zijn vrouw
Harry en Annie van der Stel in 2012

Onze voorganger Harry heeft vele jaren in de haven gewerkt, naast de zorg voor de samenkomst en het publiceren van de Nederlandse vertalingen, waarbij zijn vrouw hem in dit alles terzijde heeft gestaan. Het vertaalwerk, het correctiewerk, de drukwerkvoorbereiding, het drukwerk, de verzending en het onderhouden van de website worden verzorgd door een groep van gelovigen uit de samenkomst, die voor deze werkzaamheden hun vrije tijd opofferen. De benodigde apparatuur, zoals de vele computers en de drukmachines, zijn gekocht door de samenkomst van Vrije Zendingshulp. Het geld dat binnenkomt middels giften van buiten de samenkomst, is door de jaren heen gebruikt om een deel van de verzendkosten te betalen voor het verzenden van de boekjes. Door Gods genade is de zending voor het buitenland vanuit onze eigen gemeente bekostigd. Met de hulp van de Here kunnen op deze wijze de vertalingen worden uitgegeven, onafhankelijk van derden en zonder verzoeken om financiële ondersteuning.

De gemeente van Vrije Zendingshulp is de Here dankbaar dat zij door middel van de prediking van het Woord en het uitgeven van de vertalingen kan bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie van de Here Jezus Christus in Nederland en over de grenzen heen. We weten dat de Bruid haar opwekking nu heeft en dat deze opwekking door het Woord is, dat is geopenbaard door de profeet-boodschapper William Marrion Branham.