Hoofdmenu  
Home English (United States)
Sidney Jackson met zijn vrouw Johanna
Sidney Jackson met zijn vrouw Johanna

Sidney Jackson was een zendeling uit Zuid-Afrika, die een hechte band had met William Branham en de Boodschap geloofde die voortkwam uit de bediening van broeder Branham. Al in 1921 was hij tot geloof gekomen in een pinkstersamenkomst en hij werd een gewaardeerde evangelist en voorganger in de Apostolische Geloofszending. Hij was persoonlijk bevriend met predikers als Justus duPlessis, zijn broer David duPlessis en vele andere “oud-gedienden” onder de pinkstergelovigen. Later verliet Sidney Jackson de Apostolische Geloofszending en ging in 1958, samen met vele anderen, zoals de evangelist Lukas de Beer, over naar de Pinkster Protestante Kerk (PPK).

In 1964 werden Sidney Jackson en zijn vrouw Johanna, terwijl zij in Amerika verbleven, gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus. Nadat zij teruggingen naar Zuid-Afrika in datzelfde jaar, ondervond Sidney Jackson hevige tegenstand over de waarheid van de waterdoop in de Naam van de Here Jezus Christus. Het hoofd van de Bijbelschool van de Apostolische Geloofszending bezocht hem met verschillende voorgangers en evangelisten. Sidney Jackson sprak gedurende tweeënhalf uur tot hen en verklaarde de Bijbelse waterdoop. In de tijd daarna kwamen vele gelovigen naar zijn huis om gedoopt te worden in de Naam van de Here Jezus Christus.

Sidney Smith was burgemeester van Durban en in 1951 begeleidde hij William Branham tijdens zijn eerste bezoek aan Zuid-Afrika. Hij was de persoon die broeder Branham in zijn hotelkamer opbelde en hem vroeg om uit het raam te kijken. Door de straten van Durban reden zeven grote vrachtwagens, volgeladen met krukken, rolstoelen en stokken, die de mensen hadden achtergelaten op het terrein van de samenkomst, nadat de dienst van die vorige dag voorbij was. Terwijl de vrachtwagens door de straten van Durban reden, liep de inheemse bevolking van Durban er achter, zingend “Geloven alleen”. (Zie ook het boek “William Branham,  een profeet bezoekt Zuid-Afrika”.)  Sidney Smith nam jaren later, rond 1969, ook contact op met Sidney Jackson en werd door hem gedoopt in de ware Christelijke doop.

Broeder Jackson was een erg geestelijke man en de Here werkte door hem heen met vele tekenen en wonderen. Ook sprak de Here vaak tot hem over mensen. Ten tijde van het eerste bezoek van William Branham aan Zuid-Afrika, in 1951, sprak de Here tot broeder Branham om nog twee weken in Johannesburg te blijven, daarna te rusten op de boerderij van Jackson en van daar naar Durban te gaan om daar een maand te blijven. Het nationale organisatiecomité had echter andere plannen en broeder Branham werd onvrijwillig uit de volmaakte wil van de Here getrokken. Alhoewel Zuid-Afrika tijdens de diensten met broeder Branham haar grootste religieuze bijeenkomsten uit haar geschiedenis beleefde, wierp het afwijkende reisschema een schaduw over het bezoek. De Here sprak tot Sidney Jackson in een droom en toonde hem precies wat er fout gegaan was met het reisschema en hoe broeder Branham uit de volmaakte wil van God was. Dit gebeurde voordat zij elkaar ooit persoonlijk hadden ontmoet.

Menigte in Durban, 1951
Een deel van de samenkomst in Durban, Zuid-Afrika met William Branham in 1951

William Branham zegt het volgende over Sidney Jackson en zijn vrouw in “Vragen en Antwoorden” op 23 augustus 1964:

Wel, waarom stonden broeder Jackson en zijn vrouw zo hoog bij mij? Omdat hij een jager was? Nee. Want ik heb vele jagersvrienden hier. Maar waarom stak hij er boven uit? En waarom? Als u alleen het geheim achter dit alles kent. Maar ik vertel de mensen niet alle geheimen die ik ken. Wel, waarom was het op hetzelfde uur dat de Here zei: “Neem contact op met Sidney Jackson in Zuid-Afrika”, dat de Here sprak tot Sidney Jackson om hierheen te komen? Zondag een week terug werd hij gedoopt, hij en zijn vrouw, in de Naam van Jezus Christus, precies hier in de schaduwtijd. Zie, uitverkoren voor de zaak… Zie?