Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 april

Dag 102

Toen de beurt van Esther, de dochter van Abichaïl, de oom van Mordechai, (die hij zich ter dochter genomen had) naakte, dat zij tot de koning komen zou, begeerde zij niet met al, dan wat Hegai, de kamerling van de koning, de bewaarder der vrouwen, zeide; en Esther verkreeg genade in de ogen van allen, die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis, in de tiende maand, welke is de maand Tebeth, in het zevende jaar van zijn rijk. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht, boven alle maagden; en hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd, en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasthi.

Esther 2:15-17
---o--O--o---

Als u naar het restaurant gaat en een kop soep neemt en er zit een spin in, dan zou u het restaurant laten vervolgen. Maar u laat wel de duivel vuile televisies en kaartspelen aan u opdringen, dat slikt u wel; u laat zich oude, vuile kleren aantrekken en deze vrouwen... deze kleine, strakke jurkjes als een afgestroopte knakworst, en u loopt daar zo mee op straat.

En weet u, mijn zuster, ik zeg het niet als een grap. Begrijp mij niet verkeerd. Luister. Ik zeg dit; u handelt zo, maar op de dag van het oordeel zult u gerekend worden als een overspeelster. Dat is juist. Jezus zei: “Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft overspel met haar gedaan in zijn hart.” Als die zondaar zich moet verantwoorden voor het begaan van overspel, door wie komt het? Door u. Wie veroorzaakt het? U. Zo is het. Als u zich daar uitstalt voor mannen, om te zijn als de wereld en zich te kleden als de wereld...

Ik zei dat eens en een vrouw in Louisville, Kentucky, zei: “Wel, luister eens, meneer Branham. Ik geef u nu te verstaan..

Ik zei: “Ja mevrouw.”

Ze zei: “Dat is de enige soort jurken die men maakt.”

Ik zei: “Zij maken naaimachines en verkopen stoffen. Het is omdat u het wilt. Er is iets verkeerd in u.”

Dat is precies juist. U doet het niet omdat het mode is. U doet het niet omdat u het moet doen; u doet het omdat u het wilt.

U rookt omdat u het wilt. U hoeft het niet te doen. Ik geloof dat het onnozelste wat ik ooit zag, een vrouw was die over straat gaat, zoals u iedereen in auto’s ziet rijden met deze sigaretten tussen hun vingers. Wel, het is een schande. Dat is de grootste ondermijning van binnenuit die wij in het land hebben, terwijl de dokters en de medische wetenschap zeggen dat het vol kanker is en al het andere. Maar zij gaan maar door met eraan te zuigen.

Zie daar een vrouw die verondersteld wordt een Christin te zijn, languit aan de oever, met gemengd zwemmen, met een badpak aan, ligt daar uitgestrekt. Ik heb twee meisjes. Ik zeg niet dat zij het niet zouden doen. Ze zeggen dat ze zon-gebruind worden. Ze zullen een zon-bruining krijgen als ik leef. Het zal de zoon zijn van meneer Branham, met een plank van ongeveer zó lang. Ik geloof dat het verkeerd is.

Esther reinigde zichzelf. Zij reinigde haar hart. Dat reinigde zij. Dat heeft de gemeente nodig: een hartreiniging. “Hoe reinig je je hart, broeder Branham?” Gewassen door het water van het Woord, door het Bloed van Jezus Christus.


Aanhaling genomen uit de prediking: