Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

13 april

Dag 104

En daar zullen er komen van Oosten en Westen, en van Noorden en Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

Lukas 13:29-30
---o--O--o---

Gemeente, u, tot wie ik vanavond spreek over het hele land, als u zich afgescheiden hebt van denominaties en al het vuil en de dingen van de wereld, en van al die dingen die u vasthouden in die mensengemaakte geloofsbelijdenissen en regels en dergelijke; scheid uzelf af en kijk omhoog. Maak uzelf gereed. Het vuur zal een dezer dagen gaan vallen. God zal Hem laten komen, een schouwspel dat de moeite loont. Zult u gereed zijn als Hij komt? Zult u gereed zijn om met Hem omhoog te gaan als Hij komt? De verborgen opname van de bovennatuurlijke bruid. “Zij zal van sterfelijk onsterfelijk gemaakt worden; worden veranderd in een ogenblik, in een oogwenk.” “Wij levenden die achterbleven zullen hen die zijn ontslapen niet voorgaan.”

Onlangs, op Wapenstilstandsdag, stond ik daar in Tucson -- en mijn kleine jongen wilde de parade zien. Ik was aan het studeren en had geen tijd het te doen en ik had een hele hoop oproepen van zieken en dat soort dingen. Dus hij zei: “Pappie, ze willen me niet meenemen.” Hij zei: “Neem mij mee.” Ik zei: “Vooruit dan maar.”

Broeder Simpson en zijn kleine jongen wilden ook gaan; dus ik trok hem de auto in en reed er heen.

Ik stond er op de hoek te kijken. Na een poosje hoorde ik in de verte een geluid aankomen: “Boem, boem, boemerdeboem”; het slaan van de trommels. Ik stond daar en ik dacht: “Wel, die kleine jongens, ze hebben al deze boeken gelezen over het leger; ze zullen dat werkelijk prachtig vinden.” Ik merkte dat het eerste wat kwam de oude tank uit de Eerste Wereldoorlog was. En daar kwamen ze, hele kleine dingetjes, zo ongeveer. En vervolgens kwam die grote nieuwe tank uit de Tweede Wereldoorlog, de grote Sherman-tank, met een vuurmond erop. En toen kwam het volgende, en het volgende, en na een poosje kwamen de ‘Gouden Ster Moeders’ en toen na een poosje kwamen er twaalf veteranen, die waren overgebleven in de hele staat Arizona uit de Eerste Wereldoorlog -- twaalf veteranen. Daarna kwam een platte wagen met de onbekende soldaat -- het kleine witte kruis. En daar stonden een matroos, een marinier en een soldaat op wacht. Aan de andere zijde, achter een kleine afscheiding op de platte wagen zat een oude moeder met grijs haar, met een gouden ster op haar gespeld; een kleine lieflijke vrouw, huilend, haar man was dood; een kleine haveloze jongen met zijn hoofd afgekeerd -- zijn pappie was gedood. En toen kwam daar achter meer en meer en meer, en uiteindelijk kwam het nieuwe leger.

Ik stond daar. Wat een schouwspel om te zien, maar hoe droevig. Ik dacht: “O God, een dezer dagen zal ik een ander schouwspel zien.” Daar zal een opstandingsdag komen, waarop de eersten, de laatsten zullen zijn en zij die de laatsten zijn, zullen de eerste zijn. De oude profeten zullen eerst tevoorschijn komen en zij zullen die processie naar boven zien marcheren, de lucht in, en wij levenden die achterbleven zullen hen niet hinderen die ontslapen zijn, want de bazuin Gods zal schallen en de doden in Christus zullen eerst opstaan en wij zullen ons direct bij hen aansluiten als ze binnen gaan. Halleluja! Allen uit het tijdperk van Luther, Wesley, Methodist, Presbyteriaan, zo helemaal door tot aan het laatste tijdperk, diegenen die het Woord in hun tijdperk hebben ontvangen.


Aanhaling genomen uit de prediking: