Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 januari

Dag 11

En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en goed doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

Genesis 11:1-4
---o--O--o---

Nu, voordat Abraham één ding deed om het te verdienen, riep God hem. Dat was alles.

Hij was gewoon een Chaldeeër daar in de stad Ur, kwam in de vallei van Sinear, van de toren van Babel, van het aanbidden van afgoden. Ik geloof dat zijn vader een afgodenaanbidder was. Ik geloof dat Laban het bewees, nadat hij daar was gekomen, omdat hij deze afgoden had. Waar zou hij ze vandaan kunnen hebben als ze niet uit de toren van Babel kwamen? En uit het geslacht van Cham kwam Nimrod. Nimrod zette de toren van Babel op, wat afgodenaanbidding was, de eerste afgodenaanbidding op de aarde.

Nu, en let op dat die toren van Babel regelrecht doorging tot Babel en vandaar verder door, om uiteindelijk hier in Openbaring tot een einde te komen; een Christelijke, godsdienstige afgoderij, bewerend Christendom te zijn. O! Johannes zag haar in Openbaring 17, bewonderde haar, hoe zij gezeten was en eruit zag en de Naam van Jezus droeg en al het andere, en toch vervolgde en martelde zij de heiligen van de levende God. De engel zei: “Kom hier en ik zal u tonen wie zij is.” Hij zei: “Zij is een grote kerk die over velen is gesteld, op zeven heuvels, en die over de aarde regeert, enzovoort, hoe zij het bloed van de martelaren van Christus dronk!” O genade!

Mensen, wij leven in de eindtijd. Hoevelen van u mensen hoorden mij hier jaren geleden prediken toen zij mij hier wilden arresteren voor het prediken over het “merkteken van het beest”? Toen ik zei dat Mussolini, toen hij een goede twintig jaar geleden voor het eerst aan de macht kwam... Ik zei: “Als Mussolini ooit naar Ethiopië gaat, noteer dit, zal er nooit meer vrede zijn totdat Jezus Christus komt.” En ik zei: “Er zullen drie grote ‘ismes’ zijn, Communisme, Fascisme en Nazisme.” En ik zei: “Zij zullen uitlopen op één isme en dat ene isme zal de wereld overheersen en Vaticaanstad verbranden.” U herinnert zich dat ik dat jaren en jaren en jaren geleden zei. En precies op die wijze.

Ik zei: “Juist voordat die tijd komt zullen de auto’s...” Deze oude auto’s werden twintig of vijfentwintig jaar geleden met een rechte achterkant gebouwd. U kunt ze zich van twintig jaar geleden wel herinneren. En ik zei: “Zij zullen eruit zien als een ei. Ze zullen zo gemodelleerd zijn. Dat is een visioen. Ze zullen zo’n soort vorm hebben.” En zo zullen zij zijn, vlak voor de opname.

Maar God is bezig nu de gemeente overal los te maken om haar op orde te krijgen, zodat Hij haar in de opname kan krijgen; Hij moet haar opnamegeloof geven voordat zij in de opname kan gaan.


Aanhaling genomen uit de prediking: