Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

30 april

Dag 121

En de mannen, die Jezus hielden, bespotten Hem, en sloegen Hem. En toen zij Hem overdekt hadden, sloegen zij Hem op het aangezicht, en vroegen Hem, zeggende: Profeteer, wie het is, die U geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen Hem, lasterende.

Lukas 22:63-65
---o--O--o---

Nu, zij vroegen Jezus om een teken. “Een boos en overspelig geslacht zoekt naar tekenen.” En nu weet ik dat er een uitlegging bestaat dat Hij hen bedoelde. Dat is waar. Maar ik wil er even op doorgaan, omdat het een meervoudige betekenis heeft.

Wanneer hebben wij ooit een bozere en meer overspelige generatie gehad dan precies nu? Een boos en overspelig geslacht! Als je op straat loopt zullen ze tegen je zeggen: “Bent u een Goddelijke genezer?”

“Nee, dat is Christus.”

“Wel, als u een genezer bent, of u gelooft dat, u zegt dat u een genezer bent; ik ken hier een knaap die ziek is, kom hem genezen. Ik weet dat u hebt gezegd dat u de doden opwekte, een man stierf en u wekte die man op? We hebben hier een begraafplaats vol; bewijs het aan ons.”

Onthoud, dat is dezelfde oude duivel die zei: “Indien Gij de Zoon van God zijt, beveel dan deze stenen brood te worden.”

Het is dezelfde oude duivel die een lap over de ogen van onze Here gooide, die ochtend in het paleis en Zijn ogen ermee bedekte. En ze namen een stok, deze dronken vechtlustige soldaten, en sloegen Hem ermee op het hoofd terwijl ze de stok aan elkaar doorgaven en zeiden: “We hebben begrepen dat U de geheimen van het hart kent. We hebben begrepen dat U een profeet bent. Als U een profeet bent, profeteer dan en vertel ons wie U sloeg. Dan zullen we het geloven.” Kijk, dat is dezelfde oude duivel. Ziet u? God speelt voor niemand clown.

Het is dezelfde oude duivel die zei: “Kom van het kruis af. Laat ons zien hoe U een wonder volvoert.” Diezelfde duivel leeft vandaag.

En Jezus zei dat een boos, zwak, overspelig geslacht naar een teken zou zoeken en ze zouden dat krijgen. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis was, zo zou de Zoon des mensen zijn in het hart der aarde. Over welk soort teken sprak Hij dan? Een teken van de opstanding. En na twee duizend jaar van Evangelie prediking, twee duizend jaar van kritiek, is de Bijbel er steeds doorheen gekomen. En vanavond is Jezus Christus in ons midden in de kracht van Zijn opstanding, en doet dezelfde dingen die Hij deed toen Hij hier op aarde was. Dit is dat zwak en overspelig geslacht.


Aanhaling genomen uit de prediking: