Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

4 mei

Dag 125

En het zal geschieden, als gij dit volk al deze woorden zult aanzeggen, en zij tot u zeggen: Waarom spreekt de HEERE al dit grote kwaad over ons, en welke is onze misdaad, en welke is onze zonde, die wij tegen de HEERE, onze God, gezondigd hebben? Dat gij tot hen zult zeggen: Omdat uw vaders Mij verlaten hebben, spreekt de HEERE, en hebben andere goden nagewandeld, en die gediend, en zich voor die neergebogen; maar Mij verlaten, en Mijn wet niet gehouden hebben; En gij erger gedaan hebt dan uw vaderen; want ziet, gij wandelt, een ieder naar het goeddunken van zijn boos hart, om naar Mij niet te horen. Daarom zal Ik u uit dit land werpen, in een land, dat gij niet gekend hebt, gij noch uw vaders; en aldaar zult gij andere goden dienen, dag en nacht, omdat Ik u geen genade zal geven.

Jeremia 16:10-13
---o--O--o---

Er was eens een kleine jongen die leefde op het platteland. Hij had nog nooit een spiegel gezien toen hij naar de stad kwam om zijn moeders zuster te bezoeken. En die ouderwetse huizen hadden vroeger een spiegel op de deur; ik weet niet of u het zich herinnert of niet. Maar deze kleine jongen had nog nooit een spiegel gezien. Dus hij speelde rond het huis en hij keek in de... “Huh?” Hij keek naar die kleine jongen. Hij wuifde en de kleine jongen wuifde ook. Hij trok aan zijn oor, en de kleine jongen trok ook aan zijn oor. En zo verder. Hij liep er naar toe, tot vlakbij, en toen draaide hij zich om en zei: “Mamma! Dat ben ik!”

Hoe ziet u eruit? Wat volgt u? Wat hebben wij gedaan? U moet uw leider kiezen. Kies vandaag. U kiest leven of dood. Uw keuze zal uw eeuwige bestemming bepalen, wat uw keuze is. Bedenk, Jezus zei: “Volg Mij.” U wordt vanavond uitgenodigd om dat te doen. Om Hem te volgen naar eeuwig leven moet u komen op Zijn voorwaarden, dat is juist, het Woord. Niet op de geloofsbelijdenis, niet op de publieke opinie, niet op wat iemand anders erover denkt, maar op wat God erover zei.

U zegt: “Wel, broeder Branham, ik ken een vrouw die zo goed is als maar zijn kan, zij doet dit. Ik ken een man die dit doormaakte.”

Ik kan het niet helpen wat zij deden. Gods Woord zegt en Hij zegt: “Laat elk mensenwoord een leugen en het Mijne de waarheid zijn.” U moet op Zijn voorwaarden komen, kom op Zijn condities, het Woord. U kunt niet komen door een geloofsbelijdenis, u kunt niet komen door een denominatie, u kunt het niet op die manier vermengen. Er is slechts één ding wat u kunt doen; het aanvaarden op Zijn voorwaarden, dat u bereid bent aan uzelf en aan al uw gedachten te sterven en Hem te volgen. “Bevrijd u van al de dingen van de wereld en volg Mij!”

Ik weet dat dit een harde, scherpe boodschap is, broeder. Maar ik kwam hier niet om een boodschap uit te kiezen voor de mensen, waardoor ik zou proberen hen te laten zingen, jubelen of schreeuwen. Ik ben in heidenbijeenkomsten geweest waar ze precies zo deden. Ik ben geïnteresseerd in uw léven. Ik ben een dienstknecht van God, die op een dag voor God verantwoording moet afleggen en de bediening die de Here mij heeft gegeven, heeft zich duizenden keren aan u bewezen.

Bedenk, Jezus zei: “Volg Mij. Volg Mij. Maak u los van wat u hebt, en volg Mij.” Dat is de enige wijze om eeuwig leven te krijgen. Dat is het enige middel dat Hij deze man gaf; het was het enige geneesmiddel dat Hij deze zakenman gaf; het is het enige geneesmiddel dat Hij wie ook geeft. Zijn keuze, Hij neemt Zijn besluit, het is elke keer volmaakt. En wij moeten HEM volgen. Dat is de enige manier om eeuwig leven te hebben. Dus het leiderschap van God is: volg het betuigde Woord van het uur door de Heilige Geest.


Aanhaling genomen uit de prediking: