Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

5 mei

Dag 126

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Die niet uit den bloede, noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader), vol van genade en waarheid.

Johannes 1:12-14
---o--O--o---

Niet lang geleden ontmoette ik een man boven in de bergen, een oude pelsjager. Men mocht verwachten dat hij een goede opleiding had genoten want hij was een wetenschapper geweest. En hij kwam daar ’s winters om vallen te zetten en het beviel hem zo goed dat hij daar bleef, omdat het zo vredig was.

En hij zei tegen mij; hij zei: “Geloof je dat verhaal van die maagdelijke geboorte?”

Ik zei: “Elk woord er van.”

Zei: “Dat meen je niet echt, Billy.”

En ik zei: “Ja, dat doe ik wel, ieder woord er van.”

Hij zei: “Wel, dat is onmogelijk. Hij kon zo niet geboren worden. Dat is tegen al het wetenschappelijk onderzoek in.”

Ik zei: “Ik weet niet tegen welk wetenschappelijk onderzoek het is, maar het is niet tegen Gods Woord.” En ik zei: “God zei dat Hij Zijn Zoon was en ik geloof dat.”

Hij zei: “Je gelooft toch niet echt dat die baby werd geboren.”

Ik zei: “Ik geloof dat Jehova God een kleine maagd genaamd Maria overschaduwde en in haar een bloedcel schiep zonder dat ze enige man bekende en daar kwam de Zoon van God vandaan.”

Wij zijn niet zo geboren. Door Zijn rechtvaardigheid, heilig bloed, zonder seksueel verlangen. Hij stierf op Golgotha, gaf Zijn bloed zodat wij vrij van zonden konden worden. Broeder, gelooft u dat? Als u dat niet doet, bent u verloren. Dat is alles. Omdat het in het bloed is.

Wij zijn gered door het bloed van God. Wij zijn het bloed van onze vader. Jezus was het bloed van Zijn Vader, wat heilig, onvervalst bloed was, niet door seksueel verlangen, maar door de Heilige Geest werd Hij geboren, ontvangen in de schoot van Maria, en werd geboren. Ik geloof dat met heel mijn hart.

Hij zei: “Ik kan het eenvoudig niet zien dat het zo zou zijn.” Zei: “Omdat het zonder werkelijk contact niet geproduceerd kan worden.” En hij zei: “En nee, zij moesten dat doen.”

Na een paar dagen van argumenteren zag ik hem in een kleine oude hut waar een groep mannen zat. Hij begon weer. Ik zei: “Ben je het met mij eens dat Hij een aardse moeder had, maar voor elk ding dat op deze aarde wordt geboren, zijn er een letterlijke vader en moeder nodig?”

Hij zei: “Zo is het precies.”

Ik zei: “Wel, dan wil ik je iets vragen. Als jij zegt dat het voor Hem onmogelijk is hier te zijn door Jehova God, zonder een aardse vader, maar je geeft Hem wel het gelijk van het hebben van een aardse moeder, hoe is dan de eerste mens hier gekomen zonder vader of moeder?” Hij moet ergens een pappie of mammie hebben, of het nu een kikkervisje, aap, of noem maar op is; er hoort een pappa en een mamma bij hem.” Tot op vandaag heeft hij mij nog geen antwoord gegeven. Dat is waar. En dat kan hij niet. God is de Schepper die de mens naar Zijn eigen beeld heeft gemaakt. Op die manier geloof ik het.


Aanhaling genomen uit de prediking: