Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

13 januari

Dag 13

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Jesaja 9:5
---o--O--o---

Zij roepen om een Messias hier in deze Kersttijd. Wat kregen zij? Zij wilden het. Zij wilden het overnemen. De wereld vandaag wil het overnemen. De kerk, elke denominatie, wil het overnemen. Maar zie wat God hun gaf! Zij wilden een militair genie, ze wilden een wetenschappelijk genie, maar God gaf hun een Lam, een Baby. Wat een tegenstelling! Denkt u dat zij dat huilende Kind zouden accepteren? Maar dat is wat zij nodig hadden. God geeft u overeenkomstig uw behoeften. Zeker. Zij kregen een Baby toen zij een generaal wilden, maar zij kregen een Baby, zachtmoedig, nederig. God kende echter hun behoeften.

Als God een Messias zond, zou Hij precies Woord voor Woord van de Bijbel zijn, precies wat Hij de eerste keer was. De roep van de wereld, als wij zien dat politici en al het andere het Leven van de gemeente er uitpersen en wij roepen het uit en God zendt het ons, dan zouden wij het weigeren. “Dat is juist, wij zouden het niet willen. Nee, als het niet voldoet aan ons denominationeel geloof, zouden wij het niet kunnen ontvangen.” Zie? O, ziet u niet wat echt kerstfeest... De mensen willen het niet. Zij willen het niet op de wijze dat God het zendt. Zij zien uit naar iets, maar zij willen het niet.

Nu, God zond hun in de dag dat zij riepen geen militair genie, geen grote generaal, die neerkwam met vastgegespte wapenrusting en met een bovennatuurlijk zwaard of speer, waarmee hij zou kunnen rondgaan om Rome en Griekenland en de rest van hen de zee in te drijven en weer te laten verdrinken. Hij zond hun niet iets dergelijks, ofschoon Hij zei dat Hij het één keer zou doen bij Mozes, maar toen hadden zij het nodig. Maar Hij zond hun een Redder en zij wilden het niet. Zij dachten dat zij gered waren. Zie? En zo is het met de kerken vandaag. Je vindt in deze Kerstmistijd met al het klatergoud van Kerstmis en de Santa Claus lichtjes, de heidense trekken en dergelijke zich groeperen in zowel de Katholieke als de Protestantse kerk. Ze zijn net zo verdorven als het maar zijn kan. En God zendt hun een Redder. Wat? Terug naar het Woord. De Heilige Geest, Gods Messias, en Zijn Gezalfde, om Zijn Gemeente te zalven en haar terug naar het Woord te zenden. Denkt u dat zij Het willen? Beslist niet, zij willen Het niet hebben. Zij zullen haar van de hand wijzen net zoals zij altijd doen.

Hij zendt een Redder, maar waarvoor zendt Hij dan een Redder? Ik wil hier terloops een klein dingetje naar voren brengen dat u zal helpen. Er is een voorbestemd volk dat het zal ontvangen. Er was zo’n volk toen Hij de eerste keer kwam, er zal zo’n volk zijn als Hij de tweede keer komt. Het doet er niet toe hoe de kerkwereld erover denkt. Hij zendt hen niet tevergeefs. Iemand zal het ontvangen. Er is iemand die het zal gaan aannemen, dat is alles; maar niet de politieke wereld of de politieke kerk of wat het ook is. Maar als u het uitroept en God zendt het, zal iemand het gaan ontvangen. Zo is het.


Aanhaling genomen uit de prediking: