Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

17 mei

Dag 138

Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel, en leerde. En de Joden verwonderden zich, zeggende: Hoe weet Deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft? Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar van Hem, Die Mij gezonden heeft. Zo iemand wil Zijn wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of Ik van Mijzelf spreek. Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar Die de eer zoekt van Hem, Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig, en geen ongerechtigheid is in Hem.

Johannes 7:14-18
---o--O--o---

Pas geleden op een avond vertelde een man mij iets; hij zei dat hij een droom had gehad. En hij zei dat hij droomde dat de duivel een heel klein oud duiveltje was en achter hem aan zat. En hij zei dat de duivel “Boe!” tegen hem zei. En hij sprong achteruit. En iedere keer als hij achteruit sprong werd de duivel groter. Hij sprong terug en hij sprong terug en hij sprong terug, en de duivel werd steeds groter en groter. Hij wist dat hij die duivel moest bevechten, dat was het enige om te doen, dus hij strekte zijn arm uit en pakte de Bijbel en hij bleef achteruit lopen. Hij zei dat hij naar hem sloeg en de duivel begon kleiner te worden, kromp. Zei: “Hij wist dat hij er een keer toe moest komen om met hem te vechten.” Broeder, iedere keer als hij “Boe!” roept, en u springt terug, dan zal hij steeds groter worden, maar wanneer u Gods Woord neemt en daar blijft staan en zegt: “ZO SPREEKT DE HERE,” er staat geschreven. Hij zal op de vlucht gaan; hij zal kleiner worden.

“Wel, kijk nu eens hier, in welke toestand bent u?”

“Ik kijk hier naar; ik kijk naar wat Hij zei.” Amen.

God had beloofd. David pakte zijn kleine oude slinger, raapte vijf stenen op, deed er een in zijn slinger; die oude Goliath bekeek hem eens en zei: “Wel, wat ben ik, een hond? Kijk eens wat daar aan komt om met mij te vechten.” Hij begreep niet wat er gaande was. Hij vervloekte hem in de naam van zijn goden, en hij zei: “Wel, vandaag zal ik jouw vlees aan de vogels te eten geven.”

David zei: “U komt mij tegemoet als een Filistijn, in de naam van een Filistijn, met een wapenrusting en een speer, maar ik kom u tegemoet in de Naam van de Here God van Israël.”

Waarom? Hij wist wat hij geloofde. Hij hield die kleine oude slinger zo rond zijn vingers gedraaid en daar stormde hij op Goliath af, rond en rond en ronddraaiend. Wel, hij zei dat hij vijf stenen had: J-e-z-u-s. Wat was er in zijn vijf vingers? G-e-l-oo-f. Geloof verpakt in Jezus; daar ging hij.

Broeder, ik vertel u. Het stuurde de steen naar de dodelijke plek en daar stortte Goliath neer. Weet u wat er gebeurde? Daarna vatten de Israëlieten moed en daar gingen ze. Ze sloegen de Filistijnen terug tot aan de stadsmuren. Er is slechts één persoon voor nodig die genoeg moed heeft om uit te stappen en te zeggen: “Het is juist. En God heeft het gezegd.” Broeder, u zult een Goliath verslaan, en voordat u het weet zal uw hele gezin beginnen Filistijnen af te slachten.

Wat is dat in uw hand? Wat kunt u doen? Getuig, zing, doe iets op uw werk. Doe iets voor de glorie van God.


Aanhaling genomen uit de prediking: