Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

7 juni

Dag 159

O HEERE, neem mijn redenen ter ore; versta mijn overdenking. Merk op de stem van mijn geroep, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden. Des morgens, HEERE, zult Gij mijn stem horen; des morgens zal ik mij tot U richten, en wacht houden.

Psalm 5:2-4
---o--O--o---

Dikwijls willen we van God een afgod maken. We vragen God iets te doen en dan moet Hij het precies zo doen als we het vragen, anders zeggen we dat Hij niet heeft geantwoord. Als we dat doen, verzwakken we ons geloof in God. En we verzwakken ons getuigenis, als we Hem niet op Zijn Woord nemen.

God antwoordt altijd. Jezus zei: “Vraagt en gij zult ontvangen; zoekt en gij zult vinden.” Een ieder die vraagt zal ontvangen. Een ieder die zoekt zal vinden. Een ieder die klopt zal worden open gedaan.

Nu, dat is de enige manier die ik heb ontdekt waardoor ik altijd iets van God kan krijgen, namelijk als ik Hem neem op Zijn Woord en het geloof op de manier waarop Hij het zendt. Welnu, als we het maar niet nemen op de manier zoals wij denken dat het is.

We hebben van God een afgod gemaakt. Hij moet het precies in overeenstemming met onze manieren doen anders: “Wel, dit heeft geen nut. Hij antwoordde ons niet.” God antwoordt op vele manieren. Hij antwoordt op bijzondere manieren, tijden, en alles is eigenaardig.

Laten we als voorbeeld Mozes nemen. Mozes was tachtig jaar oud. Je zou kunnen denken dat hij wat God betreft te oud was om mee te handelen. Hij was een oud man, gezien zijn leeftijd zou je verwachten dat hij voor God te oud was om mee te handelen. Een ander ding was dat hij zich aan de voet van de berg Horeb bevond, een onverwachte plaats. God ontmoette hem op een onverwachte leeftijd, op een onverwachte plaats, op een onverwachte manier. God ontmoette Mozes niet op de manier waarop Hij gewoon was mensen te ontmoeten. Hij ontmoette Mozes op een ongebruikelijke manier, op de manier die Hij verkoos om Mozes te ontmoeten.

Op die manier beantwoordt Hij onze gebeden, op de manier waarvan Hij denkt dat die de beste is. En Zijn manier is altijd goed. Als wij om iets vragen en het gebeurt niet precies zoals wij denken dat God het moet laten gebeuren, dan veroorzaakt dit dat we verliezen en terugvallen. Laten we God vragen, vast staan op het Woord en zeggen dat het waar is en het precies zo ontvangen als Hij het zendt. Op die manier moet u God geloven.

Het mag vermomd komen; het mag op een andere manier komen; via een omweg. Maar ongeacht hoe het komt, als we hebben gevraagd, zullen we ontvangen. God heeft dat gezegd. En dat maakt het voor eeuwig vast, als God het heeft gezegd, als u God op die manier gaat nemen, en het gelooft.


Aanhaling genomen uit de prediking: