Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 juni

Dag 163

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, zoals van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Handelingen 2:1-4
---o--O--o---

Ik ging naar deze broeder en ik zei: “Ik hoor dat u tot de Assemblies of God behoort en een prediker bent.”Hij zei: “Dat ben ik.” Hij zei: “Wat bent u?”Ik zei: “Ik ben een Baptist.”

En hij zei: “Wel, hebt u de Heilige Geest ontvangen?” Ik zei: “Ja.” Ik zei: “Ik ontving de Heilige Geest.”

Hij zei: “Spreekt u in tongen?” Ik zei: “Ja, ja, ik sprak in tongen.”

Hij zei: “Broeder, u hebt het ontvangen. Halleluja. Prijs de Here. Dat is het.”Ik zei: “Ja.”

Ik zei: “Ja, ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen en voor het bewijs ervan.”

Hij zei: “O, u zult dan uit die oude stijve, vormelijke Baptistenkerk komen. Halleluja!” En hij sprak een paar keer in tongen.

Ik zei: “Ja, ik ontving de Heilige Geest en werd gedoopt in Jezus Christus’ Naam.”

Hij zei: “U hebt wàt?”

En ik zei: “Ik ontving de Heilige Geest en werd gedoopt in Jezus Christus’ Naam.”

Hij zei: “Je ontvangt de Heilige Geest zo niet.”

Ik zei: “Dat hebt u mij een beetje te laat verteld.” Ik zei: “Ik heb Hem al ontvangen.” Dus zei hij... En ik zei: “Ik heb dat gewoon al gedaan.”

En hij zei: “U kunt Hem zo niet ontvangen.” Hij zei: “Gelooft u dat soort ketterij?” Zie?

Ik zei: “O, ik zou het geen ketterij willen noemen.” Ik zei: “Het wordt in de Bijbel geleerd.”

Hij zei: “Ga mijn huis uit. Ik wil zelfs niets met u te maken hebben.”

Ik zei: “Goed. De Here zij met u, broeder.” Ik liep naar buiten.

Niet lang geleden was er daarbuiten een oude Baptistenprediker... Dat was mijn eerste reis naar Phoenix, Curtis. Ik ging deze oude makker bezoeken. Ik liep bij hem binnen en ik zei: “Hoe gaat het, meneer?” Hij zei: “Hoe gaat het met u?”

Ik zei: “Ik hoor dat u een Baptistenprediker bent.” Hij zei: “Ja.”

Ik zei: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen?”

Hij zei: “Wel, wat bent u, Pinksteren?”En ik zei: “Ja, ik ben van Pinksteren.”

Ik was een Baptist voor de ander, maar ik was een Pinksterman voor deze. Ik zei: “Ja.” Ik zei: “Ik ben van Pinksteren.” Ik zei: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen, met als bewijs spreken in tongen?”

Hij zei: “Mm-mm. Wel, ik vertel u, broeder”, zei hij, “dat is in orde.” Hij zei: “Maar, weet u, op de een of andere wijze kon ik het zo niet zien.”

En ik zei: “O, dan hebt u niets ontvangen. Dat is alles wat er aan de hand is. U hebt niets ontvangen, tenzij u het doet. Dat is alles.”

Hij liep naar mij toe, greep mijn hand, keek mij recht in de ogen en sloeg zijn arm om mij heen. Hij zei: “Maar wij zijn broeders, is het niet? We gaan naar de hemel, nietwaar, broeder?”

Ik zei: “Ja, broeder, ik sta toevallig aan uw kant.” Zie?


Aanhaling genomen uit de prediking: