Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

16 juni

Dag 168

En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een have; En onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw; en bracht een zeker deel, en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt, en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven ware, bleef het niet van u, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. En Ananias, deze woorden horende, viel neer en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen, die dit hoorden.

Handelingen 5:1-5
---o--O--o---

We ontdekken dat Lot de mogelijkheden zag voor vet vee. Velen zien de mogelijkheden voor een vette portemonnee. Velen zien de mogelijkheden voor een betere sociale standing. Hij zag de mogelijkheden voor een paar extra dollars. Hij zag de mogelijkheden om burgemeester van de stad te worden. Omdat hij een vreemdeling was en een behoorlijk verstandige man, dacht hij: “Misschien word ik wel de belangrijkste man van de stad.” Hij zag de mogelijkheden omdat ze voor hem lagen. Maar hij zag niet het vuur dat het land zou gaan vernietigen. Hij kon niet inzien dat het land vol zonde was en God het moest vernietigen.

En vandaag proberen mensen zich eruit te redden als ik zeg: “Bent u een Christen?”

Ze zeggen: “Ik ben een Amerikaan.” Dat heeft er niets meer mee te maken dan te proberen tegen een kraai te zeggen dat hij een kikker is. Dat heeft er niets mee te maken. Ze zal worden vernietigd omdat God rechtvaardig is. En als Amerika ongestraft blijft voor haar zonden, dan is de rechtvaardige en oppermachtige heilige God verplicht Sodom en Gomorra op te wekken en Zich te verontschuldigen dat Hij ze vanwege hun zonden heeft verbrand. Als Hij ons er ongestraft voor laat.

Als Hij u met uw onrechtvaardige werken naar de hemel laat gaan, zal Hij Ananias en Saffira moeten opwekken om ze een nieuwe kans te geven. Dat zou Hij zeker moeten doen, maar Hij is rechtvaardig. Ananias zag zijn geld; Petrus zag Christus. Lot zag de vernietiging van zijn kinderen niet in die plaats.

En velen van u die blijven vasthouden aan deze oude formele leerstellingen en dergelijke, u ziet de jeugdmisdaad en de vernietiging van uw kinderen niet. U ziet uw dochter niet in een hoerentent. U ziet uw zoon niet als een dronkaard of ergens aan een tafel met een spel kaarten, omdat ze doordrenkt van zonde is en onafhankelijk is.

Lot zag niet dat zijn vrouw, het hoofd van al de sociale groeperingen, in een zoutpilaar veranderde, toen hij keek. Hij zag zichzelf niet op het nippertje ontsnappen naar een klein stadje ergens, om zijn leven te redden. Dat zag hij niet omdat hij slechts keek naar wat hij vlak voor zich zag.

Maar Abraham lette niet op het van water doordrenkte land, want hij hief zijn ogen omhoog en zag de toekomst; want hij zou alle dingen beërven.

De echte Christen vandaag heft zijn ogen omhoog en ziet de belofte van Christus: “Welzalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven.” De echte Christen ziet door geloof omhoog en ziet dat; noem hem wat je maar wilt. Abraham hief zijn ogen omhoog en toen hij dat deed, zei God: “Abraham, doorwandel het land; het is geheel van u.” Abraham deed dit door geloof, hetzelfde geloof wat Mozes had. Eens werd dit door een commentator geschreven en ik dacht dat dit de mooiste woorden waren: dat Mozes het beste van deze wereld nam en ze in één schaal legde en het slechtste van de godsdienst en dit in de andere schaal legde, en het slechtste van de godsdienst woog zwaarder dan het beste van de wereld.


Aanhaling genomen uit de prediking: