Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 juni

Dag 171

Heere HEERE! Gij hebt begonnen Uw knecht te tonen Uw grootheid en Uw sterke hand; want wat God is er in de hemel en op de aarde, die doen kan naar Uw werken, en naar Uw mogendheden! Laat mij toch overtrekken, en dat goede land bezien, dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte, en de Libanon! Doch de HEERE verstoorde zich zeer om uwentwille over mij, en hoorde niet naar mij; maar de HEERE zei tot mij: Het zij u genoeg; spreek niet meer tot Mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga, en hef uw ogen op naar het westen, en naar het noorden, en naar het zuiden, en naar het oosten, en zie toe met uw ogen; want gij zult over deze Jordaan niet gaan.

Deuteronomium 3:24-27
---o--O--o---

De reden waarom u mij tot de mensen hoort zeggen, bijvoorbeeld: “Geloof mij.” Kijk. Nu, de reden waarom ik dat zeg is niet dat ze geloven dat ik Hem ben. Beslist niet, het is om te geloven dat ik u de waarheid heb verteld dat Hij mij gezonden heeft om dit te doen. Nu kijk, toen die engel mij bezocht, zei hij: “Als u de mensen er toe kunt krijgen u te geloven.”

Petrus en Johannes kwamen door de poort genaamd de Schone en zeiden: “Kijk naar ons.” Is dat juist? Toen ze allemaal bij Eliza waren aangekomen en hem nogal geïrriteerd hadden gemaakt, zei hij: “Als ik geen respect had gehad voor deze rechtvaardige man Josafat, dan had ik zelfs niet naar u willen kijken.” Ziet u?

Hoevelen weten dat je je ziel naar de hel kunt zenden met een Goddelijke gave? Dat kun je beslist. Je moet opletten wat je doet. Hoevelen geloven dat Mozes Gods profeet was? Zeg: “Amen.” Hij was Gods profeet, maar weet u wat hij deed? God vertelde hem ginds naar de rots te gaan en tot de rots te spreken. De rots was reeds geslagen. Is dat zo? In plaats dat Mozes deed wat God hem vertelde te doen, ging hij er heen en sloeg de rots opnieuw. Is dat waar?

Wel, dat brak de gehele Schrift in tweeën, precies daar. Christus werd niet tweemaal geslagen. Hij werd eenmaal geslagen. Van nu af aan spreken wij tot Hem. Klopt dat? Maar toen Mozes de rots sloeg, verbrak dat het gehele programma van God en hij deed precies wat God hem niet vertelde om te doen. Zie? Maar toch kon hij het doen of het nu Gods wil was of niet. Dat lijkt vreemd, is het niet? Maar al was het Gods wil niet, toch was hij een profeet. Hij kon doen wat hij maar wilde en wat zijn kracht hem toeliet om te doen.

Maar wat deed God toen? Hij onderhield Mozes er over en weerhield hem het beloofde land binnen te gaan. Is dat waar? Nam hem op een heuvel en zei: “Hier is het.” Liet hem naar het beloofde land kijken, liet hem sterven, liet de engelen komen om hem weg te nemen om hem te begraven.

Kijk naar Eliza. Die jonge profeet was kaalhoofdig en die kleine kinderen plaagden hem dat hij kaalhoofdig was. Zeiden: “ Hé, kaalkop. Hé, kaalkop.”

Weet u wat hij zei? Die profeet keerde zich om en vervloekte deze kinderen en zei: “Wees vervloekt,” ik vermoed in de naam des Heren, en voordat deze kinderen terug keerden in de stad, doodden twee berinnen tweeënveertig van deze kleine onschuldige kinderen. Is dat de Schrift? Arme kleine onschuldige kinderen, maar een toornige profeet. Je kunt maar beter voorzichtig zijn in wat je doet. Zie? Dat is waar.

Op dezelfde manier is het hier. Ik wil zien wat je aan het doen bent, voordat je een vloek legt op een kwaal. Wat als God iets op een persoon heeft geplaatst, of Satan toestaat dit te doen, en u en ik zouden er naartoe komen met een Goddelijke gave en het er afhalen voordat Gods wil was volvoerd? Dan zal God mij er op aanspreken. Zie? Je moet voorzichtig zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking: