Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

24 juni

Dag 176

En gij zult gedenken aan al de weg, die u de HEERE, uw God, deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet. En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit de mond van de HEERE uitgaat.

Deuteronomium 8:2-3
---o--O--o---

Nu, schapen zullen enkel groeien als u hun schapenvoedsel geeft. Nu, als u een grote hamburger zou bakken en hem aan een schaap zou geven, zou het daarvan niet kunnen groeien, ziet u, omdat dat geen schapenvoedsel is. Ziet u? En als ik een fijne karbonade zou bakken of klaarmaken en het aan een schaap geven, is dit geen schapenvoedsel. Hij zou het gewoon niet kunnen eten, dat is alles, omdat hij een schaap is. Maar schapen houden van schapenvoedsel. Wel, dan, wanneer u de kudde Gods moet voeden, voed hen niet met door de mens gemaakte theologie; voed hen met het Woord. Daar groeien de schapen van. Voed het Woord!

Wees een herder, een ware herder. “Voed mijn schapen.” Lammeren zijn natuurlijk de kleintjes en het schaap is de volwassene. Dus beiden, jong en oud, voed de kudde Gods! En voed hen met het Woord! Het Woord, ziet u, is de Waarheid! Jezus zei: “De mens zal niet leven van brood alleen, maar door ieder Woord dat uit de mond van God uitgaat.” Is dat juist? Zo dan, als de mens moet leven en zij zijn de kudde van God, de gemeente, dan moeten zij voorspoedig groeien op het Woord en het Manna van God. Dit is Zijn Manna!

In de Bijbel, we namen het pas door in de gemeentetijdperken, is Jezus het verborgen Manna; Christus is het Manna van de gemeente. Wat is manna? Manna in het Oude Testament was datgene wat neerkwam uit de hemel, elke nacht vers om de gemeente op haar reis te onderhouden. Is dat juist? Nu, wat is in het Nieuwe Testament het verborgen Manna? “Een kleine wijl en de wereld ziet Mij niet meer (verborgen); toch zult gij Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs ìn u tot het eind der wereld.” En Christus is dat verborgen Manna dat elke dag vers van God uit de hemel komt.

Wij kunnen niet zeggen: “Wel, twee weken geleden had ik een grote ervaring van God”. Hoe zit het er dan nu mee? Ziet u? Elke dag vers, een nieuwe zegening, een nieuw iets dat van God komt, het verborgen Manna dat van God komt uit de hemel, Christus. En wij feesten op dit Manna welk Christus is en Hij geeft ons kracht tijdens de reis tot wij het land aan de andere zijde bereiken.


Aanhaling genomen uit de prediking: