Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

10 juli

Dag 192

En op den eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende de volgende dag vertrekken; en hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap neerstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts, en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem, en hem omvangende, zeide hij: Weest niet ontsteld; want zijn ziel is in hem. En toen hij weer naar boven gegaan was, en brood gebroken en wat gegeten had, en lang, tot de dageraad toe, met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levend, en waren bovenmate vertroost.

Handelingen 20:7-12
---o--O--o---

Als de herder meer dan twintig minuten predikt, roept de raad van beheerders hem in de kamer en zegt: “Kijk eens hier, herder, we hebben u hier niet gebracht om iets dergelijks te doen. We hebben een ‘twintig minuten programma’; wanneer die voorbij zijn laat u haar uitgaan.”

Wat hij moet doen is die club van beheerders de deur uit schoppen en de Bijbel nemen en zoals Paulus deed de hele nacht prediken om dan de opwekking van de doden te zien. Exact. Zetten ze hem uit het gebouw, dan is de straathoek ook in orde. “God is in staat uit deze stenen…”

Televisie, ongecensureerd, films, smerigheid en vuil, het zet een voorbeeld. Kijk naar onze jonge kinderen vandaag. Kijk naar onze meisjes. Zag heel kleine kereltjes uit school komen, niet ouder dan zes, zeven, acht jaar oud die een sigaret opstaken. Hoe komt dat? Waarschijnlijk deed hun mama het voor. Als die het niet deden, dan wel een paar van de kinderen met wie ze omgaan. Let erop met wie uw kinderen spelen. Dat is waar.

Enige tijd geleden, mijn vrouw weet het, zaten we aan tafel. En mijn kleine Joseph zei een woord waar een dronken zeeman zich voor zou hebben geschaamd. Ik keerde me om en ik zei: “Wat is dat?” En z’n moeder leek flauw te vallen. De kleine kerel keek onschuldig.

Hij zei: “Wat is er aan de hand, papa?” Met grote tranen in z’n ogen.

Ik zei: “Zeg nooit meer zo’n woord.”

Hij wist niet eens wat het betekende. We kwamen er achter dat de kinderen op school dat smerige woord gebruikten.

Ik zei: “Lieverd, dat is van de duivel.”

Kijk, daar hebt u het. Het is tot zo’n plaats gekomen, broeder, dat het één pot nat is, zo’n opeenhoping van zonde. Oh. Televisieprogramma’s, liefhebbers van zonde, liefhebbers van genot. Oh. Twintig minuten is lang genoeg. “Ik moet de late voorstelling zien.” “Schiet op, laten we hier weggaan, ik moet dit doen.” Kijk, ze hebben hun godsdienst gedaan. Ze zijn er heen geweest en dat is genoeg.

Maar ik vertel u, een echte man of vrouw die uit de Geest van God geboren is, zal uur na uur blijven zitten om het Woord van God in te drinken. Niet alleen dat, maar wanneer het daar doel treft, zal het ankeren en het leven veranderen. Amen.


Aanhaling genomen uit de prediking: