Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

18 juli

Dag 200

Want ik vertrouw niet op mijn boog, en mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar Gij verlost ons van onze tegenstanders, en Gij maakt onze haters beschaamd. In God roemen wij de ganse dag, en Uw Naam zullen wij loven in eeuwigheid. Sela.

Psalm 44:7-9
---o--O--o---

Een vrouw zei enige tijd geleden tegen mij, ze was van Christian Science. En ze zei: “Broeder Branham, ik waardeer uw uitspraken die u over de Schrift maakt, maar”, zei ze, “er is slechts één fout die u maakt.”

Ik zei: “Dank u. Slechts één? Tjonge!” Ik zei: “Ik heb beslist genade gevonden in uw ogen.”

En ze zei: “Deze fout is dat u teveel opschept over Jezus.”

Ik zei: “O, tjonge! Als dat de enige fout is die ik heb! Ik hoop dat Gód van mening is dat ik slechts één fout heb als ik daar kom. En als dat de enige is, weet ik zeker dat ik daar binnen zal gaan.” Ik zei: “Als ik tienduizend tongen had zou ik nog niet genoeg over Hem kunnen opscheppen. Het doet er niet toe wat ik zou zeggen, ik zou niet genoeg over Hem kunnen opscheppen.”

Ze zei: “Maar broeder Branham, u maakt Hem Goddelijk. U maakt Hem God!”

Ik zei: “Dat was Hij en dat is Hij. En als Hij dat niet was, was Hij de grootste misleider die de wereld ooit heeft gehad.” Dat is juist.

Ze zei: “Oh...”

Ik zei: “Gelooft u dat niet?”

Ze zei: “Oh, meneer Branham, ik geloof dat Hij een leraar was en ik geloof dat Hij een profeet was, maar Hij was gewoon een normale profeet zoals de anderen.”

Ik zei: “Oh! U vergist zich zeer.”

Ze zei: “Ik zal het aan u bewijzen.”

Ik zei: “Hoe?

Ze zei: “In de Schrift, toen Lazarus - Johannes, het 11e hoofdstuk, toen Lazarus stierf, z

egt de Bijbel daar dat Jezus weende. En ze zei: “Hoe kon Hij Goddelijk zijn en wenen?”

Ik zei: “Dat was het menselijke deel dat huilde - dat was de mens. Het onsterfelijke deel was van binnen. Dat was God in Hem.”

Ze zei: “Ach, onzin!”

Ik zei: “Ik wil u iets vragen. Die nacht daar op het schip... Hij was een man die daar lag te slapen; dat is waar. Hij was slaperig en vermoeid zoals een mens. Maar toen Hij Zijn voet op de reling van die boot had gezet en zei, ‘Rustig, wees stil!’ en de winden en de golven Hem gehoorzaamden... Hij mag een mens zijn geweest die huilde, maar toen Hij zei: ‘Lazarus, kom er uit!’ en een man die vier dagen dood was geweest kwam te voorschijn... Hij was een mens toen Hij van de berg afkwam en hongerig uitkeek om iets te eten en naar een boom keek; maar toen Hij vijf broodjes nam, voedde Hij er vijfduizend mee; dat was de Schepper. Dat is juist.”Beslist; in actie. God in actie!

O, daar houd ik van! Geen afgodsbeeld, geen ingebeelde gedachte, dat je over een beeld moet wrijven, geen totempaal, maar een echte, levende God in actie! Amen! Amen. Niet iets dat was; iets dat er precies nú is. Het klinkt dwaas voor de wereld, maar o, wat is het genadevol voor de heiligen die het geloven. Hoe wonderbaar! Beslist. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer.


Aanhaling genomen uit de prediking: