Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 juli

Dag 201

En toen hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij! Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand; Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek; want ik geloof niet, dat hem iets van deze dingen verborgen is; want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.

Handelingen 26:24-28
---o--O--o---

En elke man of vrouw die een ervaring heeft met God, heeft deze zelfde Vuurkolom ontmoet op de heilige gronden van uw hart. “Er is geen theoloog, geen duivel, niets”, zei Paulus, “niets tegenwoordig, niets in de toekomst, dood, ziekte, smart, kan ons scheiden van die liefde van God, die in Christus Jezus is”. Het is een houvast. U weet dat er iets gebeurde. Het doet er niet toe hoezeer de wetenschap oprijst en dit, dat of wat anders zegt, u bent verbonden. U en God worden één. Hij is in u, en u bent in Hem. “In die dag zult u weten dat Ik in de Vader ben, de Vader in Mij; Ik in u en u in Mij”. U bent aan Hem verbonden.

En Paulus had een leven waarbij Christus centraal geplaatst was. Het was een ander leven dan hij eens had. Eens had hij een opvatting van een opleiding, maar nu had hij een leven met Christus centraal, een absoluut. Ongeacht hoezeer [Festus] zou kunnen zeggen: “U, u bent gek geworden, Paulus. U hebt uw verstand verloren. U, u studeerde teveel”.

Hij zei: “Ik ben niet krankzinnig”.

En vervolgens kwam hij tot Agrippa op zo’n wijze, dat deze zei: “U overtuigt mij bijna om Christen te worden”.

Hij zei: “Ik zou willen dat u was zoals ik ben, behalve deze banden”.

Het laat u dingen doen, wanneer u een leven hebt met Christus centraal zoals Paulus had, die u normaal niet zou doen. Nu kijk. Die man, getraind in alles van de Schriften en zo, zou normaal die lijn gevolgd hebben waarin hij opgeleid was. Maar hij maakte Christus tot zijn absoluut, zijn uiterste, toen was er een ander leven. Hij deed anders. Hij deed krankzinnige dingen ten opzichte van zijn vroegere opleiding. En het zal zo blijven.

Als de gemeente zou weggaan uit die Raad van Kerken en terugkeren en Gods Woord tot haar uiterste maken, Gods Woord tot haar houvast maken, zou dat genoeg zijn. Maar men is verbonden aan een door de mens gemaakte prestatie. En het is bestemd om te vallen. Wel, de Bijbel zei dat men het zou doen. Maar er zal een Bruid zijn die uitverkoren is sinds de grondlegging der wereld, die verbonden zal worden aan dat houvast.


Aanhaling genomen uit de prediking: