Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

25 juli

Dag 207

Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weer de vreugde van Uw heil; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.

Psalm 51:12-14
---o--O--o---

Nu, God zal een mens niet verantwoordelijk houden omdat hij een zondaar is, omdat hij als een zondaar is geboren. Maar waar God een mens wel verantwoordelijk voor zal houden, is wanneer hij een zondaar blijft. Hij hoeft geen zondaar te blijven, want voor zijn gerechtigheid is door Jezus Christus een voorziening gemaakt. Wij vertrouwen er dus vanavond op dat wanneer hier enigen binnen of buiten zijn die Christus nog niet hebben aangenomen, dat dit de avond zal zijn dat iets zal worden gezegd of gedaan waardoor u ontwaakt tot een plaats waar u weet dat u Christus nodig hebt. En als u Hem slechts als uw persoonlijke Redder hebt aangenomen, maar de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen, dan vertrouw ik dat u het vanavond zult ontvangen.

Ik zie hier enige mensen van de Tabernakel. Ik ga iets zeggen over deze grote zuster. Ziet u? Eén ding dat de Tabernakel ginds nodig heeft, in onze kerk, in de Tabernakel te Jeffersonville, is een hernieuwde toewijding en een hervulling van de Heilige Geest (dat is juist), waarvoor iedereen naar het altaar moet gaan en bidden totdat zij een vernieuwing van de Heilige Geest ontvangen, de hele gemeente gevuld wordt met de kracht van God. Dat is wat we nodig hebben. Niet alleen de Tabernakel daar, maar het lichaam van Christus universeel; het heeft een hervulling nodig.

Zoals David eens zei: “Geef mij opnieuw de blijdschap over Uw heil.” Nu, hij had zijn verlossing niet verloren, maar de vreugde erover. En wanneer het tot een plaats komt dat ik mij niet meer in mijn godsdienst kan verheugen, mijn verlossing, dan is er ergens iets verkeerd; want het is vreugde onuitsprekelijk en vol van glorie.

Eén van hen zei: “Smaakt en ziet dat de Here goed is. Het smaakt als honing in de rots.” O, ik ben zo blij dat ik dat heb gesmaakt. De Here is goed. En ik houd van honing, maar zoiets als dat heb ik nog nooit geproefd. Dat is het beste van wat ik weet.


Aanhaling genomen uit de prediking: