Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

7 augustus

Dag 220

Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Romeinen 11:25-26
---o--O--o---

Totdat God klaar is met de heiden, werd Israël verblind. Zij wendden zich af in zonde en overtredingen tegen God, omdat God hun ogen verblindde, opdat wij ingeënt zouden mogen worden. Begrijpt u het? het 26e vers nu: “En alzo zal geheel Israël zalig worden.”

God verblindde hen opzettelijk voor u en mij. Zij kunnen niet zien, omdat God hen verblindde. En geheel Israël, het ware Israël, zal zalig worden. Wat zei de Engel? Glorie! “Om de overtreding van Israël te sluiten. Ik ben gekomen om u te vertellen dat er een tijd zal komen, dat het met de overtredingen van Israël afgelopen zal zijn”. God zal die wilde tak afhouwen en die echte tak weer inenten.

O, soms doet het mijn hart opspringen als ik dat arme, ellendige volk ginds afgesneden zie, niet wetend waar zij gaan en te bedenken dat God dat in Zijn genade deed, zodat ik kon worden gered; verblindde hun ogen voor hun eigen Messias, sloot hun oren, zodat zij Hem niet konden horen en toch keken ze regelrecht naar Zijn wonderen en de dingen die Hij deed.

Ik geloof dat in Mattheüs, het 8e of het 12e hoofdstuk, staat: “Hoewel Jezus zoveel wonderen had gedaan, konden zij toch niet geloven”. Omdat God zei: “Zij hebben ogen en kunnen niet zien en oren en zij kunnen niet horen, tenzij zij zouden zien met hun ogen en horen met hun oren en Ik hen zou bekeren.” Maar opdat wij een kans zouden kunnen hebben, trok Hij het doek neer voor de ogen van Zijn eigen kinderen, joeg Zijn eigen kinderen weg van de tafel en gaf hen over aan magerheid van Geest, zodat wij een kans zouden hebben om te leven - ons Leven gevend. Het 26e vers opnieuw: En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Ja, Hij zal naar de berg Sion komen één dezer dagen. Op de Olijfberg zullen zij Hem herkennen en geheel Israël zal weten dat Hij het is. Het zal dan met de heidenen afgelopen zijn. Van die tak die ingeënt is, zal God de vrucht nemen die ingezameld is.


Aanhaling genomen uit de prediking: