Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

8 augustus

Dag 221

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Romeinen 12:1-2
---o--O--o---

Nu, “veranderen.” Vroeger werkte ik voor de dienst van Openbare Werken, waar wij transformators hadden om te transformeren. Nu, het woord is, het woord betekent, in zichzelf, iets als... Transformeren betekent “iets dat veranderd is, iets dat van het ene naar het andere wordt veranderd.”

Getransformeerd worden is veranderd worden en iets anders gemaakt.” Zoals een kikkervisje; het wordt getransformeerd van een kikkervisje tot een kikker. Ziet u, eens zag hij eruit als een katvisje; hij zwemt rond, hij heeft een hoofd en zijn staart en alles lijkt gewoon op een katvisje. Na een poosje begint hij z’n staart te verliezen en wordt hij omgevormd van de ene soort naar de andere.

Ik denk dat Paulus dat in gedachten moet hebben gehad toen hij zei: “Wordt hervormd door de vernieuwing.” Laten wij zien, laat mij dat juist zeggen. “En wordt niet gelijkvormig”; u weet wat “gelijkvormig” is.

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,...

“De vernieuwing van uw denken.” De dingen, waar u eens van dacht dat zij kostbaar waren, dat legt u terzijde en het wordt tot iets anders veranderd; van wat u eens was tot wat u nu bent. Ziet u? Door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt herkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

O, dat is wat wij allemaal willen weten: hoe het te doen. Ziet u? Wij zijn hier; wij hebben Hem lief; Hij redde ons. Nu willen wij weten wat te doen. En wij proberen deze morgen een kleine stap te zetten om gewoon een beetje hoger op te komen.


Aanhaling genomen uit de prediking: