Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

10 augustus

Dag 223

Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelf voor God. Zalig is hij, die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.

Romeinen 14:22-23
---o--O--o---

Kijk. Ik zei niet lang geleden toen ik een boodschap predikte in de samenkomst, ik zei: “Stelen is geen zonde. Liegen is geen zonde. Overspel plegen is geen zonde.”

Verder kon ik niet komen want een kleine oude methodisten moeder, geheiligd, weet u, stond op en ze zei toen: “Eerwaarde Branham, wat noemt u dan wel zonde?”

Ik zei: “Dat is geen zonde. Ongeloof is zonde. Dat is het attribuut van de zonde. U doet dat omdat u niet gelooft.” Want omdat u niet in Jezus Christus gelooft, maak dat u al het andere doet. U kunt liegen, stelen. Maar als u een gelovige bent, doet u dat niet. Ziet u? Dat is juist.

Jezus zei: “Wie Mijn woorden hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven.” U kunt beweren dat u gelooft. U zou een gelovige kunnen proberen na te doen. Maar als u echt gelooft, maakt dat het vast. Dat is alles. Er zijn slechts twee dingen: geloof en ongeloof. Dat zijn de enige twee zintuigen die zijn overgebleven voor de bovennatuurlijke mens.

De natuurlijke mens heeft vijf zintuigen. De bovennatuurlijke mens, de geest, heeft twee zintuigen. Dat is of geloof of ongeloof. U moet er een van hebben. Als u vanavond wordt beheerst door de één, dan bent u een Christen. Als u wordt beheerst door de andere, dan bent u geen Christen.

Ongeacht of u nimmer een boze zaak in uw leven hebt gedaan waar u vanaf weet, u bent nog steeds een zondaar omdat u in zonde geboren bent. Het maakt niet uit wat u hebt gedaan. U mag een straathoer zijn geweest. Als u in uw hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God was, u zich bekeert en Hem aanneemt als uw Redder, dan bent u een Christen en een gelovige. Dat is waar. Zie?

Als u hier vanavond naar boven komt als een gelovige, dan gaat u genezen weer weg. Als u komt als een ongelovige, dan gaat u op dezelfde manier weg als u naar boven bent gekomen. Dat is waar. Is dat zo? Heb slechts geloof.


Aanhaling genomen uit de prediking: