Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

17 augustus

Dag 230

En nu, vreest de HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid; en doet weg de goden, die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient de HEERE. Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wie gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in wiens land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen!

Jozua 24:14-15
---o--O--o---

God geeft u uw keus. “Kies heden wie u dienen zult.” In de Hof van Eden was een boom der kennis en een Boom des levens. De mens werd het voorrecht gegeven van beide te kiezen welke hij verlangde. En zo is het vandaag. U heeft het voorrecht met uw eigen vrije wil te kiezen wat u maar wilt. Mijn advies aan u is om niet te kijken naar de moderne dingen om u heen en de populariteit en de bekoring die u zou kunnen hebben. Maar kies door het geloof liever Hem die de belofte geeft, dat Hij op een dag zal komen om alle onrecht recht te zetten, en die u eeuwig leven zal geven en u zal doen opstaan. Het maakt niet uit of u de verachte weg neemt met de weinigen des Heren, maak die keus.

Als er onlusten in het land zijn, problemen in de kerk, of als er thuis problemen zijn, het maakt niet uit waar het is, maak uw keus: “Door het geloof dien ik God. Ik zal mijn hart buigen in Zijn tegenwoordigheid, ik zal de weg met Gods kinderen nemen. Ik zie hen veracht en verworpen en uitgedreven en bespot, maar ik zal toch mijn post van plicht innemen. Ik zal naast hen staan, en wanneer zij huilen zal ik met hen mee huilen en wanneer er verdriet is zal ik met hen verdrietig zijn. De wijze waarop zij leven, zal ik leven.” Zoals Ruth tegen Naomi zei: “Uw wegen zijn mijn wegen. Mijn wegen zijn uw wegen; waar u woont, zal ik wonen; waar u gaat zal ik gaan; de God, die u dient, zal mijn God zijn.” Maak die keus, ofschoon het de huid van uw bewustzijn trekt met te denken dat u iets bent. Stroop uzelf af en neem de weg met de weinige verachten des Heren en sta trouw op het veld van dienst en op de post van plicht.

Lot keek om zich heen. Hij zei: “Ik heb de keus.” En hij keek naar Sodom. Hij zag dat de goede grazige velden beter waren dan wat Abraham zag en waar Abraham was. Hij zag de gelegenheid zijn vee te weiden om vetter en beter vee te hebben.

Ik hoop dat ik niet iemands gevoel kwets, maar dat is het standpunt van teveel predikers, om water bij de wijn te doen met het Evangelie, denkend dat zij er meer geld uit krijgen; een maaltijdbon! Ik leef liever in het dorre land, eet, drink uit een bron, en eet sodacrackers, dan een compromis te sluiten ten opzichte van mijn geloofsovertuiging in het Woord van de levende God.


Aanhaling genomen uit de prediking: