Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

16 augustus

Dag 229

En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende het getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, en in vreze, en in vele beving. En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht; Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.

1 Corinthe 2:1-5
---o--O--o---

Paulus zei: “Nimmer kwam ik tot u met meeslepende wijsheid, verlokkende woorden, om uw geloof op wijsheid van mensen te bouwen, maar ik kwam tot u met de kracht en demonstratie van de Heilige Geest, zodat uw geloof op God gebouwd zou worden.” Amen. Vandaag willen ze er een opleidingsschool van maken: lezen, schrijven en rekenen.

Toen ik in Afrika kwam onder mijn gekleurde broeders, wat wisten ze daar? Met lezen, schrijven en rekenen hielden ze zich niet bezig. Daarom, toen ze een echte waarachtige beweging zagen, God die in hun midden kwam, toen aanvaardden dertig duizend mensen Christus tijdens één altaaroproep: Durban, Zuid Afrika. Daar staat het in het boek.

In Bombay, India, waren er ongeveer vijfhonderd duizend mensen die de samenkomsten bijwoonden. Moeilijk te zeggen hoeveel er per keer kwamen. Het is geen lezen, schrijven en rekenen. Daar krijg je de mensen niet mee bij God. Het is het Evangelie. Nimmer kwam het Evangelie met woorden alleen, maar door de kracht en manifestaties van de Heilige Geest. Jezus zei: “Gaat gij heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie. Deze tekenen zulen degenen volgen die geloven.” Er is meer voor nodig dan alleen een woord te onderwijzen; er is een manifestatie van dat Woord nodig om deze tekenen te laten volgen. God die Zichzelf manifesteert.

Iemand zei: “Wel, ik wil dat u dit doet, wilt u dat doen?” Wel, broeder, ik zou liever daar een fout maken met te proberen iets goed te doen dan dat ik zou proberen de mensen te beroven van de laatste hoop die ze hebben. Ik bad voor honderden mensen die nimmer gezond werden. Maar ik laat deze mensen liever een God zien en een Bijbel en een Christus die geneest, dan ze proberen te beroven van de laatste kans die ze hebben om ooit gezond te kunnen worden.

Als je zegt dat je van de mensheid houdt en vervolgens houd je deze dingen bij hen vandaan, dan lijkt het op het proberen melk te geven aan een stervende baby en het dan bij hem vandaan te halen. Dat is niet juist. Daar is iets verkeerd.


Aanhaling genomen uit de prediking: