Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 augustus

Dag 232

Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid.

1 Corinthe 5:7-8
---o--O--o---

Die stem zei: “Nu, u moet oprechter zijn dan u bent om dit te doen.” Toen verliet het mij en ik stond in de kamer.

Na enkele ogenblikken hoorde ik een wekker afgaan en mijn vrouw stond op. De kinderen… ik vermoed dat u weet hoe het bij u thuis is; de een: “Mama, wat zal ik vandaag aandoen? Waar zijn m’n boeken? En wat heb ik gedaan?” U weet wel. Je kunt jezelf bijna niet horen denken, want ze proberen zich allemaal tegelijk gereed te maken.

Ik glipte dus de zitkamer binnen en knielde neer en ik zei: “Here Jezus, ik begrijp deze dingen niet. Wat moet ik doen? En de kinderen zullen me over enkele ogenblikken vragen om ze naar school te brengen. Wat moet ik doen?” Ik keek om me heen en daar lag mijn Bijbel en ik zei: “Here, als U me wilt vergeven…” Ik geloof niet in het zomaar openen van de Schrift en iets uit de Bijbel nemen en dan dat zeggen, maar er zijn tijden dat God u door zoiets kan vertroosten. En ik zei: “Here, in dit dringende geval, op dit moment, voordat Uw Geest mij verlaat. Ik weet niet wat ik moet doen. Het zal toch nog een uur duren voordat de kinderen weg zijn. Wilt U het mij alstublieft laten zien? Als het iets was, hemelse Vader, wat U tot mij probeerde te brengen, laat het mij dan weten.”

En ik nam deze Bijbel en maakte hem open op deze manier en mijn duim lag bij 1 Korinthe, het 5de hoofdstuk, het 8ste vers, waar iets stond zoals dit: “Als u komt…” Ik was van plan om te gaan vasten voor de Heer. Ik had Hem gezegd dat ik wilde weggaan om te vasten. Er stond: “Als u tot dit feest komt…” U weet dat een vasten in het lichaam een feest is met de Heer. Wij weten dat. “Als u dus tot dit feest komt, kom dan niet met het oude zuurdesem of het zuurdesem van boosheid, enzovoort; maar kom met het ongezuurde brood van oprechtheid en waarheid.” Precies wat Hij mij in het visioen had verteld. God is mijn plechtige getuige. “Kom met het ongezuurde brood der oprechtheid en waarheid, hetgeen het Woord is.” Toen begreep ik wat Hij bedoelde.


Aanhaling genomen uit de prediking: