Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

22 augustus

Dag 235

Voorts zong Debora, en Barak, de zoon van Abinoam, te dien dage, zeggende: Looft de HEERE, van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden.

Richteren 5:1-2
---o--O--o---

Nu, wij zijn allen bekend met de Richteren van Israël.

En hoe men gehandeld had met de Israëlieten; de Filistijnen, de Midianieten, de Amorieten en al die anderen die binnengekomen waren als sprinkhanen om op te eten wat zij hadden, om het weg te halen en heen te gaan. Maar merkte u op, dat zij dat niet konden doen tenzij Israël eerst van God wegviel.

De duivel kan u niet lastig vallen om u te deren tenzij u eerst bij God weggaat. U moet dat eerst bedenken. Ga na, wanneer er iets gebeurt, en zie of u in het geloof bent of niet; zie dat u recht staat tegenover God, bedenk dan dat de duivel u niet kan deren, u bent in Christus.

Enkele jaren hiervoor was daar de profetes Debora en Barak. En hoe had zij geprofeteerd en hun verteld wat te doen en het was gewoon precies juist. Wij zagen hoe zij een overwinningslied maakten over de vijand. Maar zodra zij uit de verdraaiing waren gekomen kwamen zij regelrecht weer opnieuw in de dagelijkse routine.

Als dat niet het beeld is van de gemeente vandaag! Zodra ze even uit de ene verdraaiing komt, gaat zij regelrecht in een andere. Maar de tijd voor actie was gekomen. En dat is nu hetzelfde, de tijd voor actie is gekomen. De tijd was gekomen dat het kerkje spelen bij God tot een eind kwam. Kerkje spelen is voorbij. Wij moeten terzake komen. En ik vertrouw erop dat diezelfde God dit vanavond op het hart van de mensen zal binden, dat het tijd is om te stoppen met kerkje spelen, religie spelen, gerechtigheid spelen en dat het nu tijd is om te handelen.

Wij zien nu wanneer Gods volk in moeite raakt, dat God altijd een profeet tot hen zendt met het ware Woord, om hen eruit te brengen. Er is nimmer een tijd dat Gods volk ooit in moeite komt, tenzij God hun Zijn Woord zendt. En Zijn Woord, zoals wij het er vanmorgen over hadden, komt tot de profeten. En hoe u het test is, door uit te vinden of het in overeenstemming met het Woord is: Indien het in overeenstemming met het Woord is dan wordt Gods Woord levend.

Nu, velen mogen zeggen: “Dit is de profeet van onze gemeente.” “Deze is de profeet van onze kerk.” En als bij twee van hen de een met de andere in tegenspraak is, dan moet er iets verkeerd zijn.

Wij moeten allen hetzelfde spreken. Dan moeten wij spreken, niet in tegenspraak, maar precies volgens het Woord. Zo wordt een ware profeet getest of hij het Woord heeft. De Bijbel zegt: “Als hun getuigenis niet overeenstemt met de wet en de profeten, is er geen Licht in hen.” Dat is juist. Het moet overeenkomstig het Woord zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking: