Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

21 augustus

Dag 234

Maar de anderen zeg ik, niet de Heere: Indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en deze tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlate; En een vrouw, die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlate.

1 Corinthe 7:12-13
---o--O--o---

Op een keer had dit vrouwtje de Heilige Geest ontvangen. Zij was een zeer liefelijk klein persoon. Wel, zij had een zwaar leven gehad en haar man was een alcoholist. Maar zij ging gewoon door en verdroeg hem. Hij zei: “Jij wilt naar de kerk gaan, liefje, houd er toch mee op! Maar ik ga gewoon naar de kroeg daarginds bij de oude Brown Derby.” En zo hingen zij daar al de tijd rond en het eerste, weet u, dat op zekere avond opkwam, was een vraag over de kerk en over Christenen. Eén van de oude dronkaards die daar zat, zei: “Er bestaat niet meer zoiets als Christenen.” Hij zei: “Zoiets is er niet. Het zijn allemaal huichelaars. Je ziet ze daar buiten roken, drinken; ze doen hetzelfde wat wij doen, en ze noemen zich toch Christenen. Zoiets is er niet.” Deze ene dronkaard stond op en zei: “Eén moment! Er is er één die ik ken.

Hij zei: “Wie is het?”

Hij zei: “Het is mijn vrouw”. Ziet u? Zij was zoutend geworden. Hij lette er al de tijd op.

Hij zei: “Ik wed dat als zij onder druk wordt gezet...”

Hij zei: “Nee, zij blijft nog steeds een Christin; ik zal het jullie bewijzen.” Hij zei: “Ik vertel jullie wat we zullen gaan doen; laten wij naar mijn huis gaan en ik zal jullie laten zien of zij een Christin is of niet.” Hij zei: “Laten we ginds naar mijn huis gaan en nu, laten wij werkelijk dronken doen. Wij gaan doen alsof we werkelijk dronken zijn.” Zij klopten op de deur, kwamen binnen, over alles struikelend. “Waarom heb je dit niet ergens anders neergezet?”, en zo van alles. En zij zette voor hen allen een stoel klaar (zijn gasten, weet u) - en zij probeerde het hun zo welkom mogelijk te maken als zij maar kon. Hij zei: “Ik wil dat je wat eten voor ons klaarmaakt.” En dus ging zij de kamer uit en maakte het een en ander klaar. Zij zeiden: “Wij willen ham en eieren.” Hij wist dat zij het hadden en dus maakte zij ham en eieren klaar. Toen het daar op tafel stond, keek hij zo naar hen, pakte zijn bord op en wierp de inhoud op de grond, terwijl hij zei: “Je weet dat ik mijn eieren niet op die wijze wil. Kom op jongens, laten wij hier maar weggaan.” op die manier.

Zij gingen de kamer uit en gingen zo zitten, weet u. En zij kwam naar hem toe en zei: “Liefste, het spijt mij dat ik ze niet goed kon krijgen; ik zal er nog een paar voor je maken.”

“O, onzin, je wist best dat ik ze zo niet wilde” en zo gingen zij tekeer. Zij gingen de kamer uit en deden alsof zij dronken waren. Zij hoorden haar daarbinnen, een beetje snikkend in zichzelf, zingen met een heel zachte stem: “Moet Jezus het kruis alleen dragen, En de hele wereld vrijuit gaan? Er is een kruis voor iedereen; En er is een kruis voor mij. Dit gewijde kruis zal ik dragen; Totdat de dood mij vrij zet.”

De ene dronkaard keek naar de andere en zei: “Zij is een Christin; zij heeft het!” En dat vrouwtje leidde haar man plus deze anderen die avond tot Christus. Ziet u? Waarom? Ziet u? Door gewoon echt liefelijk te zijn. Bedenk slechts, Hij weet er alles van.


Aanhaling genomen uit de prediking: