Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

23 augustus

Dag 236

Toen verscheen hem de Engel des HEEREN, en zeide tot hem: De HEERE is met u, gij, strijdbare held! Maar Gideon zeide tot Hem: Och, mijn Heer! zo de HEERE met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? en waar zijn al Zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de HEERE niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de HEERE verlaten, en heeft ons in de hand der Midianieten gegeven.

Richteren 6:12-13
---o--O--o---

Gideon stelde toen die vraag. Wat een schriftuurlijk man was dat! Dat is het soort man tot wie God komt, iemand die het weet. Gideon zei: “Als God met ons is, als U de boodschapper bent, waar zijn dan de wonderen waar de profeet ons over vertelde?” Hij wist dat overal waar God ging, Zijn wonderen Hem volgden. Hij wist dat waar God ook zou zijn, daar wonderen zouden zijn.

En hoe kunt u verwachten dat God vandaag onder mensen werkt, die zelfs niet in wonderen geloven? Hoe kan het gebeuren?

En Hij noemde hem “de strijdbare held.” Hij zei: “Nu, hierdoor zal je Israël bevrijden.”

Nu, dat leek erop alsof daar een man zat en het wàs een Man. En hij keek naar Hem en hij zei: “Nu, mijn Heer, als God met ons is, waarom hebben we dan al die moeite? En waar zijn de wonderen die aan ons verteld werden? Waar zijn de dingen die God vroeger deed?”

Nu, er is een goede manier om te vertrouwen of de boodschapper juist is of niet. Als hij een vorm van godsvrucht heeft, zal hij die kracht om wonderen te doen, loochenen. Als hij een boodschapper van God is, zal hij er niet alleen van spreken, maar zal hij het hebben, het voortbrengen om te tonen dat de God waarover hij spreekt met hem is en in hem.

Hij zei: “Als God met ons was, waar zijn al Zijn machtige wonderen?” Luister hoe schriftuurlijk Gideon was. Met andere woorden, zei hij: “Als... Wij begrijpen dat God een grote God is van machtige werkingen. Hij is een grote God van wonderen. En als Hij voor ons is en als Hij met ons is en Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig, waar kan ik Zijn wonderen zien? Waar kan ik deze God in actie zien? Waar is Hij, als Hij voor ons is?”

De strijdbare held kon terugverwijzen naar het oude Woord en wist dat het juist was, omdat hij dit wist dat God een bovennatuurlijk Wezen is. En waar een bovennatuurlijk Wezen ook is, zal Hij bovennatuurlijke tekenen doen, omdat het bovennatuurlijke in Hem is. U kunt er gewoon niet buiten raken.

Hoe kunt u met uw gezicht in de wind staan zonder dat de wind waait? Hoe kunt u in water komen zonder nat te worden? Water is nat. Dat is de chemische eigenschap er van. Het is nat! En wanneer u in water komt, zult u nat worden. Juist!

En wanneer u in de tegenwoordigheid van God komt, het bovennatuurlijke, zullen er bovennatuurlijke tekenen en bovennatuurlijke werkingen van een bovennatuurlijke God zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking: