Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 augustus

Dag 240

En indien u iemand van de ongelovigen nodigt, en gij daar gaan wilt, eet al wat u voorgesteld wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil. Maar zo iemand tot u zegt: Dat is afgodenoffer; eet het niet, om hem, die u dat te kennen gegeven heeft, en om des gewetens wil. Want de aarde is des Heeren, en de volheid ervan. Doch ik zeg: om het geweten, niet van uzelf, maar van de ander; want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld door een ander geweten? En indien ik door genade de spijs deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg? Hetzij dan dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.

1 Corinthe 10:27-31
---o--O--o---

Een paar dagen geleden zat ik, sprekend tot mijn trouwe kleine vriend hier in de stad, een doctor in de medicijnen, Sam Adair. En hij zei: “Hoe gaat het ermee, Bill?”

En ik zei: “Oh, tamelijk goed veronderstel ik, dokter.” Ik zei: “En met jou?”

En hij zei: “Oh, een heleboel patiënten.” Hij zei: “Ik had vijftien mensen om te onderzoeken deze middag.”

Ik zei: “Wel, dat is goed, zolang als het slechts onderzoeken zijn en niets verkeerds vinden.” We kwamen over vroeger te spreken, toen we jongens waren. En ik zei: “Wel dokter, ik weet niet precies hoelang ik er nog zal zijn. We zijn beiden in de vijftig.”

En hij zei: “Dat is waar Bill.”

En ik zei: “Maar al deze jaren, ongeveer eenendertig jaren van bediening nu, heb ik mijn hart bereid gehouden voor dat uur wanneer Hij komt. Dus maakt het niet uit wanneer Hij komt.”

Dus hij zei: “Dat is waar.” Ik zei: “De grootste ontroerende belevenis die ik heb, is leven voor anderen.”

En hij zei: “Dat is wat leven is, wat leven werkelijk maakt, wanneer je... niet wat je voor jezelf kunt doen of volbrengen, maar wat je voor anderen kunt doen.”

Ziet u, dan leeft u werkelijk. En als er misschien iemand onder ons is, die dat nooit heeft gedaan, geprobeerd om voor iemand anders te leven, beproef dat eens en zie slechts hoeveel meer het leven voor u inhoudt, wanneer u niet wilt leven voor wat u zelf uit het leven kunt halen, maar wat u iemand anders in het leven kunt geven. En u zult ontdekken, dat het meer gezegend is dan rijkdom of iets van... wat maar bedacht kan worden. Het is wat u voor iemand anders kunt doen om de lasten van het leven... Wel, het leven op zichzelf is een last. En het zal het voor iemand anders een beetje lichter maken. U kent gewoon de vreugde niet, tenzij u het eens hebt geprobeerd, om iets voor iemand anders te doen.

En dan, dat brengt mij ertoe om te denken aan eenendertig jaar van bediening voor de Here. Ik vermoed dat elk mens er wel eens aan denkt, wanneer hij aan zijn laatste dienst is gekomen en tot zijn laatste uur is gekomen en terugziet op het pad en ziet wat er tot stand gebracht is, ziet wat voorgevallen is, hebt u iets gedaan? En zoals ik net heb gezegd, het is wat u doet voor anderen wat telt.


Aanhaling genomen uit de prediking: