Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

28 augustus

Dag 241

Iedere man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd; Maar iedere vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke. Want de man moet het hoofd niet dekken, aangezien hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.

Oordeelt gij onder uzelf: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidt? Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar tot een deksel haar is gegeven? Doch indien iemand twistgierig schijnt te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de gemeenten Gods.

1 Corinthe 11:4-7
---o--O--o---

Welnu, ze zei: “Broeder Branham, mijn man wil dat ik lang haar heb.” Ik zei: “God wil het ook.” Dat is juist. Want van de vrouw wordt verwacht dat ze lang haar heeft. Dat is haar bedekking.

Ik weet dat u dames hoeden draagt. U zegt dat dit uw bedekking is. Dat is verkeerd. De Bijbel zei dat de bedekking van een vrouw haar haar is. En als zij haar haar afknipt is het een oneerbare zaak voor haar om te bidden. Klopt dat? Dat is de Schrift. Ziet u? Daarom wordt dus van vrouwen verwacht dat zij lang haar dragen, ongeacht hoe u erover wilt denken; dat is wat ZO SPREEKT DE HERE is.

U zegt: “Wel, mijn haar is lang. Kijk, het hangt op mijn schouders.” Dat was kort haar. U zegt: “Christus had lang haar.” Nee, dat had Hij helemaal niet. Christus had haar op schouderlengte, om zo te zeggen. Ze trokken het zo rondom naar beneden en knipten het af, haar op schouderlengte. Kijk maar naar het Griekse woord ervoor en dan zult u het ontdekken.

Een man behoort geen lang haar te hebben want het ziet er vrouwelijk uit als het zo lang hangt. Maar Hij knipte het hier bij Zijn schouders af, waar ze het afknipten rondom Zijn hoofd, knipten het zo af. Dat was kort haar.

Dus dames met haar tot op hun schouders hebben nog steeds kort haar. Nu zeg ik niet dat dit u naar de hel zou zenden of u naar de hemel zou brengen. Dat heeft er niets mee te maken. Maar de regel van de gemeente voor vrouwen is om lang haar te hebben. Dat is juist. En om de gemeente binnen te komen zonder zich te bemoeien met de zaken, de sociale zaken, of ik bedoel de zakelijke dingen in de gemeente. En ze behoort gehoorzaam te zijn en eerbiedig, enzovoort, op die manier, omdat de Bijbel zegt dat zij degene was die de eerste val veroorzaakte. En dat is juist.


Aanhaling genomen uit de prediking: