Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

3 september

Dag 247

En het geschiedde daarna, dat hij een vrouw lief kreeg, aan de beek Sorek, wier naam was Delila. Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op, en zeiden tot haar: Overreed hem, en zie, waarin zijn grote kracht zij, en waarmee wij hem zouden machtig worden, en hem binden, om hem te plagen; zo zullen wij u geven, een ieder, duizend en honderd zilverlingen.

Richteren 16:4-5
---o--O--o---

Nu, Simson gaf zijn kracht aan God om te gebruiken, maar hij gaf zijn hart niet aan God. Hij gaf zijn hart aan Delila en zijn kracht gaf hij aan God. Maar u moet zowel uw ziel, lichaam, geest, kracht en alles wat u bent overgeven aan de wil van God, een gevangene van Hem worden. U zult iemands gevangene gaan worden. U behoort niet aan uzelf. U bent iemands gevangene. Of u bent een gevangene van de duivel, wanneer u weet dat er een waarheid is en u wilt zich er niet aan overgeven, of een gevangene van de wereld en u geeft zich over aan God; het een of het ander. Of u bent de gevangene van de duivel voor zonde, of u bent Gods gevangene voor rechtvaardigheid. U bent het een of het ander.

En nu denkt Simson aan de grote overwinningen die hij had behaald. Ongetwijfeld komt het in zijn gedachten hoe God hem had bevestigd toen hij een kleine jongen was, zijn moeder had hem verteld wat zij niet moest doen: geen sterke drank drinken en op haar dieet letten, omdat zij een Nazirener moest voortbrengen. Hoe ze zijn haar had gekamd en hem verteld: “Zoon, het is een verbond met God, dat in deze lokken jouw kracht zal liggen. Geef ze nooit weg. Geef nooit je geheim prijs. Geef het niet uit handen. Wat je ook doet, blijf erbij.”

Jezus Christus vertelde de gemeente dat: “Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn woorden zullen nimmer voorbij gaan. En wie er één woord van zal afnemen, of er één woord aan zal toevoegen, zijn deel zal worden weggenomen uit het boek des levens.” De gemeente behoorde daar aan te denken terwijl we ons nu in deze chaos bevinden, in dit uur vlak voor de komst van de Here Jezus, die ieder moment kan komen voor een opname.

Wij kunnen verwijzen naar de dagen in het verleden van de reformatie, terug in de dagen van Irenaéüs en Martinus, Patrick en degenen die tegen deze organisaties protesteerden.

En terwijl Luther eruit kwam en protesteerde tegen die eerste organisatie, de Katholieke kerk, organiseerde de groep die hem volgde zich ogenblikkelijk na hem. Toen John Wesley uit de kerk van de Anglicanen kwam, toen organiseerden zij die na hem kwamen zich meteen.

En de vroegere Pinkstermensen kwamen uit de denominaties. Dat was voor u een vervloekt woord. Maar zoals een hond terugkeert naar zijn uitbraaksel en een zeug naar haar modderpoel, zo bent u regelrecht teruggegaan in de zaak waarvoor u werd geboren om die te verslaan. Uw vaders en moeders werden door deze organisaties verstoten. Ze kwamen eruit en protesteerden er tegen, en hier hebben hun eigen kinderen zich helemaal omgekeerd en zijn regelrecht teruggegaan in de zaak waar ze zijn uitgekomen. Als dat niet een beeld van Simson is.


Aanhaling genomen uit de prediking: