Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

4 september

Dag 248

Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik, wat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is. Hetzij dan ik, hetzij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.

1 Corinthe 15:9-11
---o--O--o---

En nu ben ik er zeker van dat we hier een heleboel nabootsers van hebben gevonden. En een nabootser, vriend… Iemand die iets zou willen nabootsen is de meest miserabele persoon die ik maar ken. Is het niet veel beter gewoon jezelf te zijn? Zoals congreslid Upshaw altijd zei: “Probeer niet te zijn wat je niet hebt.” Wel, dat is tamelijk goed. “Probeer niet te zijn wat je niet bent.” Wees slechts jezelf. En dan, als u een Christen wilt zijn, vraag het slechts aan Christus. Hij zal uw oude natuur eruit nemen, er een nieuwe in plaatsen: dan hoeft u niets na te bootsen; dan is het uw normale leven wat u leeft.

En zolang u boosheid, afgunst en strijd hebt, al deze dingen van de wereld, dan weet u dat Christus daar niet is. De Bijbel zei: “Als u de wereld liefheeft of de dingen van de wereld, dan is de liefde Gods zelfs niet in u.” Ziet u, omdat het leven van God niet in u is. Als het leven daar binnen is, dan brengt het eenvoudig zichzelf naar voren; het leeft zijn eigen leven. Probeer niet te zeggen: “Ik ben een Christen omdat ik bij een kerk hoor.” Dat is één kant. “Ik ben een Christen omdat ik in een koor zing.” Dat is iets anders. “Ik ben een Christen omdat ik het Evangelie predik.” Dat maakt geen Christen van u. “Ik ben een Christen omdat ik in tongen sprak.” Dat maakt geen Christen van u. “Ik ben een Christen omdat ik in de geest danste.” Dat maakt geen Christen van u. “Ik ben een Christen omdat ik juichte.” Dat maakt geen Christen van u. “Ik ben een Christen omdat ik ben gestopt met roken, gestopt met drinken.” Als u dat uit uzelf hebt gedaan, is daar nog steeds iets verkeerd. Dat is waar. We moeten deze dingen niet uit onszelf doen. Als er iets binnenin ons is dat eenvoudig de wereld uit ons vandaan wegneemt, dan begint het vanzelf vruchten voort te brengen.

Nu is de vrucht van de Geest niet je bij een kerk voegen. De vrucht van de Geest is niet het stoppen met roken van sigaretten. De vrucht van de Geest is niet het spreken in tongen. De vrucht van de Geest is niet bidden voor de zieken en dat ze gezond worden. De vrucht van de Geest is niet profeteren of prediken. Maar de vruchten van de Geest worden gevonden in Galaten 5:22: liefde, vreugde, vrede, goedheid, lijdzaamheid, geloof, zachtmoedigheid, vriendelijkheid; dat zijn de vruchten van de Geest.

Nu, al predikt u nog zoveel, als u een echt slecht humeur hebt, dan doet het prediken u weinig nut. Zie? Hoeveel u ook naar de kerk gaat en probeert na te bootsen, als u kribbig en gemeen met uw naaste omgaat, dan zult u hem nimmer voor Christus kunnen winnen. Zie? Het zijn de vruchten van de Geest. Zoals mijn vrouw dikwijls tegen me zei: “Je daden spreken luider dan je woorden.” Dat is juist. Leef mij een prediking voor, in plaats van er een tegen me te preken; dat is een goed ding: leef mij een prediking voor.


Aanhaling genomen uit de prediking: