Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

5 september

Dag 249

Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugels zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.

Psalm 91:1-4
---o--O--o---

Het is een schokkende tijd. Het is een moeitevolle tijd voor zondaren, maar het is een geweldige tijd voor Christenen, omdat we weten dat we ons aan het gereedmaken zijn, dat we onze laatste kleine inspanningen bijeenrapen om naar huis te gaan en de Here te ontmoeten.

Ik sprak daar een paar avonden geleden met iemand over, die een van deze bewakers was, die op de uitkijk staan. En zij zeiden: “Broeder Branham, we zijn door de regering geïnstrueerd de mensen nooit meer te adviseren om te gaan liggen bij... op de vloer, weg van het raam, als de bom inslaat, of nooit de kelder in te gaan, omdat deze nieuwe bom radiografisch bestuurd wordt vanuit Moskou naar de Fourth Street in Louisville, en precies op straat inslaat.” Men vuurt ze af. Het zal een doel... Met dingen erin, explosieven, en ze zullen zoveel duizenden, duizenden het leven benemen. Bestuurd door de sterren en radar, en men laat het vanuit Moskou, Rusland, precies op Fourth Street in Louisville neerkomen. En wanneer het daar zal inslaan... Men heeft geen vliegtuig of iets dergelijks nodig. Ze schieten het precies hier af en het zal precies daar neerkomen. En het zal een gat in de grond of in een gebied slaan van ongeveer vijftig meter diep, met een oppervlakte van twintig vierkante kilometer; twintig vierkante kilometer. Er staat niets anders meer te doen dan klaar te zijn voor een vlucht naar omhoog. Dat is het enige wat rest als deze tijden komen.

Bedenk slechts dat zij vijftig of honderd van die dingen in één keer kunnen afschieten, als zij het willen. Het zal gebeurd zijn in de tijd van... Ik geloof dat het van daar naar hier zestig of tachtig seconden duurt, totdat een totale vernietiging zal plaats vinden. Er zal niets overblijven tussen Louisville en Henryville, en tussen Louisville en Bardstown, of daar beneden, dan een gat in de grond met een berg stof er in. Dat is alles wat er zal overblijven, buiten de gebieden om waar het nog mijlen en mijlen en mijlen ver brandt. En terwijl er één hier wordt gegooid, wordt er ergens anders nog één gegooid, elkaar overlappend.

Ik ben zo blij dat we een schuilplaats hebben. “De Naam van de Here is een sterke toren, de rechtvaardigen ijlen daarheen en zijn veilig.” Het geeft niet hoeveel bommen of hoeveel andere dingen; daar zijn wij veilig. Dus is het voor de wereld en de zondaar, die deze schuilplaats niet hebben, of deze veilige plaats, een tijd om te beven. Ik geloof dat als ik geen Christen was, ik gek zou worden om te bedenken wat op elk moment kan gebeuren. En met een huis vol kleine kinderen, en alles, zou ik niet weten wat te doen. Maar ik ben zo blij dat ik in mijn huis kan standhouden en hun een schuilplaats kan voorstellen waar geen bom kan komen, niets van dat alles, onder de beschermende vleugels van de Here Jezus. “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest”, zegt de Here. Ziet u? Dat is onze bescherming.


Aanhaling genomen uit de prediking: