Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

6 september

Dag 250

Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

1Corinthe 15:51-53
---o--O--o---

Wat is het volgende nadat dit teken weggaat? God gaat Abrahams kinderen in een toestand brengen, maakt ze gereed om de beloofde Zoon te ontvangen. Hoe zullen we Hem gaan ontvangen? We kunnen Hem niet in deze lichamen ontvangen. We zullen Hem in de lucht gaan ontmoeten. Prijs God voor eeuwig! De bazuin zal klinken. De doden in Christus zullen opstaan en wij zullen omhoog gaan om Hem in de lucht te ontmoeten. Wat is Hij aan het doen? Het laatste teken voor de verandering, het laatste teken voor de opname. Op ieder moment kunnen de atoombommen de wereld vernietigen. Voordat er op de banden wordt geschreeuwd: “Jezus komt er aan,” zullen wij, die levend zijn achter gebleven, degenen die ontslapen zijn (de doden) niet hinderen. Want de bazuin Gods zal schallen en de doden in Christus zullen opstaan. Wij die zijn achtergebleven zullen in een ogenblik worden veranderd, in een oogwenk. Een oude man zal jong zijn. En een oude vrouw zal opnieuw jong zijn. En we zullen in de toestand zijn gebracht om de beloofde, komende Zoon te ontmoeten.

Oude broeder Kidd die hier zit en zuster Kidd, oude veteranen uit de strijd… Let op. In een moment zullen dezen opnieuw weer een jonge man en vrouw zijn. Veranderd. O, gemeente. Hij zal dit lichamelijke wezen moeten veranderen om ons mee omhoog te nemen. In dit soort lichaam kunnen wij niet gaan. Hij zal ons lichaam veranderen in een ogenblik, in een oogwenk en wij zullen tezamen worden opgenomen in de lucht. In de lucht omhoog gaan om de Heer te ontmoeten. Op deze manier kunnen we niet omhooggaan.

We zien ieder teken: rechtvaardiging, heiliging, vervulling met de Heilige Geest, het plaatsen van de zoon, het laatste teken dat wordt gegeven. Amen. Gelooft u het?


Aanhaling genomen uit de prediking: