Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

13 september

Dag 257

Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen wat onrein is, en Ik zal u aannemen.

2 Corinthe 6:14-17
---o--O--o---

De Schrift zegt: “Trek geen juk met een ongelovige aan. Trek geen ongelijk juk aan.” Vele Schriftplaatsen leren ons dat we ons zouden moeten afscheiden. Nu, dat betekent niet dat u uw huis moet verlaten; het betekent eenvoudig dat u zich van uw wereldse kennissen moet afscheiden. Weet u, de mensen kijken vandaag naar herders, enzovoort… Als de kerken hun herders beroepen, dan willen ze een geweldige grote kerel van twee meter, brede schouders, donker golvend haar, aantrekkelijk. Dat is wat ze willen. Zo is het. En ze willen iemand die zal mixen en een paar moppen zal vertellen en een paar geintjes zal maken, enzovoort. Maar de Bijbel wil een afscheider. God roept afscheiders. Dat is waar.

De Heilige Geest scheidt ons van de dingen van de wereld, van de zorgen van dit leven, en zet onze liefde geheel op Christus Jezus. Of we nu leven of sterven, wij dienen Hem en houden van Hem en gaan voorwaarts en doen alles wat we maar kunnen om Hem voor de mensen groot te maken.

Als u opmerkt, in de tijd van Salomo stond Israël op haar hoogtepunt. Toen was het in de tijd van Achab op haar dieptepunt. Precies in de donkerste tijd van Israël, toen Achab een klein oud afgodenaanbidstertje trouwde die afgoderij in de Joodse godsdienst naar binnen bracht, precies zo huwde de Heilige Geest gemeente met de wereld en bracht afgoderij in de donkere middeleeuwen: een prachtig type van beide kerken.

Weet je jongens, en jullie jonge meisjes, ik vertel jullie vanavond om voorzichtig te zijn met wie je trouwt. Voor je het weet heb je een gebroken huwelijk. En het is niet goed voor zondaren en Christenen om met elkaar te trouwen. Trek geen juk met een ongelovige aan, want dat deed Achab de das om. Ze was een leuk knap ding, ja, haar gezicht helemaal onder de verf, ogen als een hagedis. Weet u wat er gebeurde? Dat is de waarheid. Achab viel gewoon voor haar, wellicht omdat ze knap was, want hij kon niet voor haar karakter zijn gevallen, want ze was een moordenares; ze was al het mogelijke. Dat is waar. En Achab viel voor haar omdat ze mooi was. En toen raakte hij zo verliefd op haar dat ze hem eenvoudig om haar vinger kon winden.

Wist u dat de wijste man in de Bijbel, uitgezonderd Christus, stierf als een heidense afgodenaanbidder vanwege een groep mooie vrouwen? Salomo. Ze trokken hem bij God vandaan. In orde. Trek geen ongelijk juk aan.


Aanhaling genomen uit de prediking: